W murach III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie odbyła się kolejna edycja Krajowego Konkursu Energetycznego.

W siódmej odsłonie konkursu tematem przewodnim było hasło „Wszystko zależy od energii”.
Głównym celem Konkursu jest budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie oraz wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo i artystycznie.
Konkurs skierowany był do osób w wieku od 16 do 20 lat. Uczestnicy mieli do wyboru 4 problemy badawcze. Szczególnie wysoko oceniano niekonwencjonalne badawcze podejście do wybranego zagadnienia. W ocenie prac przez jury istotna była kwestia, czy zaproponowane rozwiązanie przez uczestnika jest możliwe do realizacji.
Młodzi ludzie wykazali się kreatywnością w swoich pracach. Została rozbudzona w nich pasja poznawcza, a konkurs był dla nich możliwością krytycznego wypowiedzenia się na trudne tematy energetyczne.
Jury pod przewodnictwem dr Aleksandry Łakomiak zdecydowało się przyznać 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia:
I miejsce zdobył Patryk Tomasik
II – Stanisław Migalski
III – Adam Marchewka
Wyróżnienia zostały przyznane Joannie Wróżbit, Antoniemu Urbaś i Maciejowi Regulskiemu.
Doceniono nie tylko młodych, kreatywnych uczniów, ale także ich nauczycieli, pod opieką których powstawały konkursowe prace.
Zarówno organizatorzy oraz zaproszeni goście podkreślali, jak ważne jest upowszechnianie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną i ekologiczną społeczeństwa.
Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa, ponieważ wspominano zmarłego w tym roku profesora Jacka Malko, o którym można powiedzieć, że jego życie było wypełnione energią.
W konkursie nie zabrakło także jaworznickiego akcentu. Magdalena Mikołajek oraz Maciej Surówka zostali laureatami w towarzyszącym konkursowi projekcie „Wszystko gra” za projekt fotobudki. Zostali oni nagrodzeni za przekazywanie dobrej energii.
Przyszłoroczna edycja konkursu przyniesie zmiany, między innymi do konkursu zostaną zaproszeni studenci.