Aktualności Aktualności

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2020+1 już we wrześniu! Zapraszamy

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Geotermia - rura ciepłownicza

Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – PSG. W czasie kongresów członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by wraz z niezrzeszonymi uczestnikami zainteresowanymi tematyką geotermii dyskutować o możliwościach, trudnościach i obecnym stanie geotermii w Polsce.

Energia geotermalna to energia zgromadzona w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi – czyli pod naszymi stopami. Tematyka poruszana w panelach dyskusyjnych, referatach i posterach będzie dotyczyć głębokich i płytkich zasobów energii geotermalnej, sposobów ich badania, eksploatacji, zagospodarowania, optymalnego zarządzania, a także finansowania projektów geotermalnych.

 • KIEDY: 28-30 września 2021,
 • FORMA: online
 • KOSZTY: wydarzenie bezpłatne
 • REJESTRACJA: wymagana
 • SZCZEGÓŁY: TUTAJ

Eksperci porozmawiają o aktualnym stanie wykorzystania energii geotermalnej na świecie, w Europie i w Polsce, o energii geotermalnej w polityce energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej. Przeanalizują możliwości finansowania geotermii w Europie i w Polsce wynikające ze strategii oraz inicjatyw UE. Omówią programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efekty. Przekażą stan rozpoznania zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce.
Przedsiębiorstwa geotermalne w Polsce podzieloną się doświadczeniami, planami rozwoju i sukcesami.

Poruszone zostaną tematy rynku geotermalnych pomp ciepła w Polsce i podziemnego magazynowania ciepła i chłodu.
Zobaczymy przegląd realizowanych geotermalnych projektów inwestycyjnych i badawczych, uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce oraz kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce.

Współorganizatorzy Kongresu:

 • Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
  oraz
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
 • Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH,
 • Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.,
 • G-Term Energy Sp. z o.o.

Partnerzy Kongresu:

 • Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Współpraca:

 • Redakcja GlobEnergia

Patronaty honorowe:

 • Minister Klimatu i Środowiska
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej