VIII konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej już 31 marca w Radomiu

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PlKonrgesOZE Radom

„Czy odnawialne źródła energii i źródła tradycyjne są komplementarne czy konkurencyjne?”, „Rola energetyki prosumenckiej dla gospodarstw domowych oraz znaczenie programów NFOŚiGW” „Koszty instalacji i eksploatacji wybranych odnawialnych źródeł energii” – to tylko niektóre tematy paneli dyskusyjnych VIII konferencji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej.

Najbliższa konferencja odbędzie się się 31 marca w Radomiu w Instytucie Technologii Eksploatacji przy ul. Pułaskiego 6/10.

Polski Kongres Energii Odnawialnej jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Konferencja ma na celu przedstawienie najnowszych prognoz i informacji gospodarczych, a także regulacji  prawnych z sektora energii odnawialnej. Wcześniejsze wydarzenia miały miejsce we Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Płocku,  Krakowie i Kielcach. Najbliższemu spotkaniu w Radomiu organizowanego razem z Zespołem Szkół Technicznych im. T. Kościuszki, towarzyszyć będzie X Seminarium Odnawialnych Źródeł Energii. W czasie konferencji zostanie przedstawiony aktualny stan prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Patronem honorowym Kongresu jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Radomskiego Mirosław Ślifirczyk, Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa Radosław Szatkowski.

Swój udział podczas nadchodzącego wydarzenia zapowiedzieli m.in.: prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy i poseł na Sejm RP Waldemar Pawlak, były wiceminister gospodarki a obecnie poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, główny specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki Sebastian Stępnicki, starosta Powiatu Radomskiego Mirosław Ślifirczyk oraz wiceprezydent Radomia Krzysztof Ferensztajn. Wśród uczestników spotkania znajdą się przedstawiciele samorządów lokalnych, jak również eksperci oraz inwestorzy z branży odnawialnych źródeł energii. Dotychczas zorganizowane konferencje pokazały, że cechą charakterystyczną wydarzeń jest znacząca ranga dla regionu, silna reprezentacja samorządowców i obecność przedstawicieli RP i kluczowych dla sektora OZE ministerstw.

Konferencja zostanie rozpoczęta debatą moderowaną przez Radosława Gutowskiego eksperta ds. OZE Stowarzyszenia Elektryków Polskich na temat tego czy OZE są komplementarne czy konkurencyjne wobec innych źródeł energii. W dyskusji weźmie udział m.in. Ministerstwo Gospodarki oraz przedstawiciele organizacji branżowych (m.in. Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej). Następnie, rozpoczną się dwa bloki z panelami dyskusyjnymi na temat doświadczeń i perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii, opłacalności OZE dla gmin i mieszkańców, dobrych praktyk w zakresie bioenergii oraz energetyki prosumenckiej i znaczenia programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Równolegle, będzie trwać X Seminarium Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach którego odbędą się dyskusje o projektowaniu i praktycznym wykonaniu wybranych układów odnawialnych źródeł energii, kosztach instalacji i eksploatacji wybranych instalacji OZE oraz warsztaty.

Organizatorem Kongresu jest Zielona Strona Mocy oraz Zespół Szkół Technicznych w Radomiu, a partnerem strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy oraz Pracodawcy RP.
Więcej informacji, w tym program konferencji i formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej www.energiajutra.eu.