Zapraszamy młodzież w wieku od 16 do 23 lat do udziału w ósmej edycji konkursu energetycznego.

Najważniejszym przesłaniem Organizatorów konkursu jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badawcze. Konkurs służy aktywizacji młodzieży myślącej kreatywnie i nieszablonowo.
 
 
Organizatorzy za cel postawili sobie rozbudzanie pasji poznawczych i badawczych wśród młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania racjonalnym zarządzaniem energią i środowiskiem. Chcą oni również kształtować twórcze i krytyczne osobowości poprzez swobodę wypowiedzi na trudne problemy energetyczne.
Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Konkurs daje młodzieży możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do problemów współczesnej energetyki.
Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane będą przez Jury złożone z osobistości ze świata: energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury sprawuje dr Aleksandra Łakomiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W skład Jury wchodzą: dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ewa Kossak z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, dr hab. inż. Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej.
 
Projekt realizuje Stowarzyszenie FENIX z Zabrza, Gmina Jaworze oraz dr Halina Rechul.
 
Zadaniem uczestników konkursu będzie zgłoszenie do udziału w konkursie oraz nadesłanie pracy pisemnej w formie case study podejmującej jeden z zaproponowanych tematów. Szczególnie wysoko będzie oceniane niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia.
 
Lista tematów prac w formie case study jest następująca:
Czy efektywność energetyczną można traktować, jako piąty rodzaj paliwa w energetyce?
Czy warto inwestować w eko-źródła? Szlachetna idea a proza życia.
Jak racjonalnie korzystać z ogrzewania mieszkania, aby zużyć mniej energii, chronić środowisko oraz mniej płacić?
Czy w Polsce odnawialne źródła energii mogą stanowić dobrą alternatywę dla energii atomowej? Szanse i bariery dla OZE w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Na czym polega zjawisko ogłaszania stopnia zasilania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.?
Termin nadsyłania prac upływa 26 czerwca 2016 roku.
 
Zwycięzcom konkursu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 12 września 2016 roku w Jaworzu.
 
Informacje o Konkursie, regulamin i wymogi odnośnie nadsyłanych prac oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na stronie internetowej www.jaworze.pl
 
W ramach konkursu zapraszamy na koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego Triada Poetica, który odbędzie się 30 marca 2016r. o godz. 19.00 w Teatrze Korcz w Katowicach.
 
Konkurs pod patronatem redakcji.