Listek CSR to nagroda dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm w Polsce. Przyznawana jest corocznie na podstawie badania ankietowego odnoszącego się do wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000.

Przy przyznawaniu nagród, pod uwagę brane są konkretne działania firm w siedmiu najważniejszych dla CSR obszarach. Są to:

  • ład korporacyjny,
  • prawa człowieka,
  • zachowania wobec pracowników,
  • ochrona środowiska,
  • dbałość o klienta,
  • uczciwość biznesowa,
  • zaangażowanie społeczne.

Badanie prowadzone jest przez tygodnik POLITYKA, we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W najnowszej edycji badania wzięło udział 96 przedsiębiorstw, a ostatecznie Listkiem uhonorowane zostało 68 firm.

Listek CSR dla Volvo Polska!

Listek CSR otrzymały firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Jedną z nich jest Volvo Polska, czyli część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych

Wyróżnione firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem w ramach ich działalności jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem.

Bardzo nas cieszy kolejne, po uzyskaniu 3 miejsca w badaniu pracodawców, wyróżnienie w tym roku. To dowód na to, że prowadzimy naszą działalność we właściwy sposób, z poszanowaniem najwyższych standardów, z dbałością o naszych pracowników, środowisko naturalne, otoczenie biznesowe i lokalną społeczność. – powiedziała Anna Nojszewska, dyrektor ds. Komunikacji Volvo Polska

Volvo Polska otrzymała Listek CSR po raz ósmy z rzędu. Jest to dla firmy powód do dumy oraz potwierdzenie konsekwentnej realizacji założeń związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Źródło: Volvo Polska

Redakcja GLOBEnergia