Von der Leyen: Europejski zielony ład motorem ożywienia gospodarczego po pandemii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ursula von der Leyen

Wielu z nas ma świadomość, że wielkimi krokami zbliża się do nas wyzwanie, jakiego jeszcze nigdy nie było. Mowa tu o kryzysie gospodarczym, w wyniku którego PKB wielu krajów spadną w tym PKB Polski, które pomniejszy się o około 4 procent. Byłby to pierwszy spadek PKB w Polsce od prawie 30 lat.

Europejski Zielony Ład w centrum planu naprawczego gospodarki UE.

Część przywódców UE, w naprawie europejskiej gospodarki widzi możliwości jej gruntownej przebudowy. Porzucenie wspólnych celów polityki klimatycznej UE zdaniem niektórych polityków, w tym przedstawicieli polskich władz, mogłoby ulżyć gospodarkom dotkniętym przez pandemię.
Innego zdania jest Ursula von der Leyen, która sprzeciwia się porzuceniu Europejskiego Zielonego Ładu, by jego kosztem ratować gospodarkę.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała umieszczenie europejskiego zielonego ładu w centrum planu naprawczego gospodarki UE. Zdaniem przewodniczącej KE inwestując miliardy euro w reaktywowanie naszej gospodarki powinniśmy “unikać powrotu do starych, zanieczyszczających nawyków”.

Kompas wskazujący drogę do celu

Według Ursuli von der Leyen europejski zielony ład będzie motorem napędowym ożywienia gospodarczego i filarem, na którym UE odbuduje swoją gospodarczą siłę. Zdaniem niemieckiej polityk kryzys spowodowany pandemią COVID-19 może być okazją do przebudowy europejskich gospodarek oraz uczynienia ich bardziej wytrzymałymi. Europejski zielony ład miałby być kompasem wskazującym drogę do tego celu. Plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE zwany Zielonym Ładem może pozwolić uczynić nasze społeczeństwo i naszą planetę zdrowszymi, poprzez inwestycje w energię odnawialną, ekologiczny transport i zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Cel redukcji gazów cieplarnianych

Wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej przypomina przemówienie kanclerz Niemiec Angeli Merkel na nieformalnych międzynarodowych rozmowach klimatycznych (Petersberg Climate Dialogue) organizowanych przez niemieckie ministerstwo środowiska.

Kanclerz Niemiec w swoim przemówieniu za pośrednictwem wideokonferencji podkreśliła, że “Komisja Europejska dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi wskazała drogę naprzód”.

Ponadto Kanclerz wskazała, że z zadowoleniem przyjmuje tymczasowy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o 50-55% do 2030r. w porównaniu z 1990 r.

Perspektywa trudnych negocjacji

Mimo pozytywnego nastawienia kanclerz Merkel ostrzega przed wyczerpującymi negocjacjami na temat planu naprawy gospodarki UE. Merkel przewiduje, że w sytuacji jaka teraz panuje debata na temat przyporządkowania funduszy naprawczych będzie trudna. Zwraca jednak uwagę, że przywódcy nie powinni pomijać kwestii ochrony klimatu, ale inwestować w technologie klimatyczne.

Komisja Europejska na wniosek przywódców UE ma przygotować fundusz naprawczy wart bilion euro. Według Ursuli von der Leyen fundusz ma być “wyraźnie powiązany” z budżetem UE. Pieniądze na żywienie europejskiej gospodarki mają pochodzić z kombinacji dotacji i pożyczek wspieranych z budżetu UE.

Krajowe plany na rzecz energii i klimatu

W tle deklaracji przewodniczącej KE i kanclerz Niemiec do kontynuacji Zielonego Ładu w warunkach kryzysu, cztery kraje UE - w tym Niemcy zwlekają z przekazaniem swoich Planów na rzecz energii i klimatu (NECP) Komisji Europejskiej.

Wspomniane plany miały zostać przedłożone do końca ubiegłego roku. Zdaniem Tomislava Ćorićia z powodu zakłóceń wywołanych pandemią COVID-19 wnioski dotyczące NECP nie zostaną przyjęte na następnym posiedzeniu Rady ds. Energii w czerwcu.

Opracowano na podstawie euractiv.com

Zobacz również