W 2013 roku w Polsce zostanie wyprodukowane tylko 400-500 MW mocy z farm wiatrowych. Produkcja będzie się odbywać z inwestycji, których realizacja została już rozpoczęta. W 2012 roku farmy wiatrowe w Polsce wygenerowały niespełna 2497 MW mocy i w stosunku do roku poprzedniego odnotowano wówczas wzrost o ponad 880 MW mocy. W tym roku niestety nie uda się osiągnąć podobnego wyniku. Fakt ten, spowodowany jest sytuacją na rynku zielonych certyfikatów.
 
 
Ilość 500 MW mocy uda się uzyskać tylko dlatego, że realizacja projektów rozpoczęła się w ubiegłym roku, więc ich finansowanie jest już zapewnione. Na realizację dalszych inwestycji nie ma przewidzianych środków. W roku ubiegłym banki bardzo elastycznie podeszły do finansowania inwestycji pozyskiwania energii z wiatru, dlatego możliwe było osiągnięcie tak dużych mocy. Obecnie, w związku z bardzo niskimi cenami zielonych certyfikatów, banki podobnego ryzyka nie chcą podjąć.
Źródło: Rynek Energii Odnawialnej