Raport “Rozwój Polskiego Rynku Fotowoltaicznego w latach 2010-2020” dotyczy rozwoju elektrowni fotowoltaicznych jak również prognoz rozwoju tego rynku w Polsce. 

Moc zainstalowana w elektrowniach PV w Polsce

 
Wyniki opracowane w raporcie jednoznacznie wskazują na dynamiczny rozwój tego sektora energetyki w przeciągu ostatnich kilku lat. W 2015 roku moc skumulowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 95 MWp. Aż 98% z tych instalacji zostało przyłączone do sieci w latach 2014-2015.
 
Analiza instalacji PV przedstawiona w raporcie uwzględnia moc zainstalowaną i skumulowaną, ilości instalacji, ich wielkości oraz przyłączenia do poszczególnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. 
 
Tylko w ciągu roku 2015 moc skumulowana wzrosła od wartości 22MWp do wartości 95 MWp, co jest równoznaczne z zainstalowaniem w tym roku 74MWp mocy. Warto zwrócić uwagę, że ponad 30% z tej wartości to mikroinstalacje. 
 
Moc skumulowana w instalacjach PV w Polsce
 
Jak wynika z raportu, to właśnie mikroinstalacje zyskują coraz większą popularność. W roku 2015 aż 28% skumulowanej mocy w instalacjach PV była zgromadzona właśnie w mikroinstalacjach. Dla porównania, rok wcześniej wartość ta osiągała zaledwie 13%. 
 
Coraz więcej odbiorców indywidualnych dostrzega zalety posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej. Z pewnością przyczyniły się do tego programy prosumenckie uruchomione przez Narodowy Fundusz oraz Regionalne Programy Operacyjne.
 
Procentowy udział poszczególnych typów instalacji PV w Polsce
 
W obecnej chwili mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowią 0,07 % mocy całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce. Jest to nadal bardzo niska wartość, należy jednak dostrzec dokonujące się zmiany w tym zakresie i ich ogromny potencjał. 
 
Raport został opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV we współpracy z redakcją GLOBEnergia. Finalna wersja Raportu zostanie zaprezentowana na Branżowym Forum Fotowoltaicznym podczas targów Green Power w Poznaniu 11 maja oraz pod adresem www.polskapv.pl.
 
Źródło: Raport “Rozwój Polskiego Rynku Fotowoltaicznego w latach 2010-2020” SBF POLSKA PV, Redakcja GLOBEnergia