Zmiany w budownictwie oraz w cenach ropy rzuciły wyzwanie rozwojowi rynku, ale  wciąż instaluje się prawie 60 tysięcy nowych pomp ciepła. 

 
W Finlandii zainstalowano już 730 tysięcy pomp ciepła. Pozwalają one na uzyskanie ponad 5 TWh rocznie. Pompa ciepła jest zdecydowanie najbardziej popularną formą ogrzewania nowych domów jednorodzinnych. Urządzenia te gwałtownie zastępują ogrzewanie olejowe i elektryczne, a także sieć ciepłowniczą w starych budynkach. W roku 2015 Finowie zainwestowali w pompy ciepła w przybliżeniu 350 milionów euro i były to pieniądze z ich własnych kieszeni. 
Według Fińskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła SULPU, w zeszłym roku sprzedano 60 tysięcy pomp ciepła. Pozytywnym zaskoczeniem był wzrost liczby pomp ciepła powietrze-woda, która niemalże uległa podwojeniu do 3 tysięcy. Pompy ciepła powietrze-woda są wykorzystywane głównie w przebudowie systemu i zastępują ogrzewanie olejowe lub elektryczne albo też współpracują wraz z nimi. Te ogromne wskaźniki wzrostu odzwierciedlają rozwój wydajności pomp, wysoką jakość dostawy systemów, jak również wzrost podaży. 
 
Silny regres w budownictwie jednorodzinnym, ogólny spadek inwestycji związanych z przebudową i spadek cen ropy to główne czynniki, które silnie wpływają na instalację pomp ciepła. Odnotowano 17% mniej instalacji niż w roku poprzednim. Mimo to zainstalowano więcej niż 9 tysięcy systemów pomp ciepła. W przybliżeniu połowa, czyli 3 z 6 tysięcy domów jednorodzinnych zbudowanych w 2015 roku, została wyposażona w geotermalne pompy ciepła. Pozostałe 6 tysięcy pomp gruntowych zastąpiło ogrzewanie olejowe lub elektryczne, a do pewnego stopnia nawet ogrzewanie sieciowe. Ponadto, wzrósł względny udział sprzedaży dużych gruntowych pomp ciepła, co oznacza, że coraz większa liczba kompleksów domów szeregowych oraz budynków mieszkalnych wybrała oszczędnie zapowiadające się inwestycje z pompami ciepła – mówi Jussi Hirvonen, Dyrektor Wykonawczy Fińskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła.
 
Dane dotyczące sprzedaży pomp ciepła wykorzystujących jako dolne źródło powietrze wyrzucane z pomieszczeń, dla domów jednorodzinnych pozostały takie same – na poziomie prawie 2 tysięcy pomp. Jednakże wydajność pomp powietrznych osiągnęła nowy poziom w ciągu ostatnich kilku lat. Mimo regresu rynku budowlanego sprzedaż pozostała na tym samym poziomie, co udowadnia, że kompatybilność pomp wzrosła, podczas gdy ich rozmiary stały się mniejsze a efektywność energetyczna została poprawiona. 


CZYTAJ TEŻ: W 2015r. sprzedano w Polsce ok. 3916 powietrznych i prawie 5000 gruntowych pomp ciepła!


W ubiegłym roku Finowie zainwestowali 350 mln euro w pompy ciepła. Powód jest oczywisty. Zwrot takich inwestycji jest znakomity –  najczęściej jest to ponad 10% rocznie. Inne czynniki, które zdecydowanie przemawiają za pompami ciepła to łatwe i bezproblemowe użytkowanie, małe zapotrzebowanie na przestrzeń i funkcja chłodzenia, która jest często dostarczana przez pompy. 
 
Przemysł pomp ciepła oferuje zatrudnienie dla 2 tysięcy osób. Ponadto, redukcja emisji CO2 wynosi około 1 mega tony przy ilości 730 tysięcy pomp ciepła w Finlandii. Już same 60 tysięcy pomp, które zostały zainstalowane w 2015 roku przyczyniło się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na cele grzewcze z 0,6 do 0,8 TWh. W zeszłym roku w Finlandii zużyto 82,5 TWh energii elektrycznej.
 
Analizując ostatnie wydarzenia z branży budowlanej, przemysł pomp ciepła wyraźnie umocnił swoją pozycję w ogrzewaniu i chłodzeniu budynków. Według sondażu przeprowadzonego przez Agencję Gaia Consulting Ltd, w Finlandii w 2030 roku będzie zainstalowane już 1,7 mln pomp ciepła, które dadzą 15 TWh. Do tego czasu na pompy ciepła zostanie przeznaczonych 12 mld euro i powstanie około 3 tysięcy nowych miejsc pracy. Jednak oszczędności, które powstaną na skutek wykorzystania pomp ciepła wyniosą około 1 miliarda euro rocznie – przewiduje Jussi Hirvonen. 
 
Źródło: EHPA