Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej ujawnia najnowsze wyniki badań i analiz z których jasno wynika, że miniony rok był rekordowym rokiem, w którym energetyka odnawialna rozwijała się najsilniej do tej pory.  W 2016 roku, po raz pierwszy od 2013 roku,  nowe instalacje fotowoltaiczne pokonały, w przeliczeniu na nowe moce turbiny wiatrowe.

Tylko w fotowoltaice przyłączono 71 GW nowych mocy, a łącznie, wszystkie nowe moce wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii dodały do światowego systemu energetycznego 161 GW. Dane opublikowano w miniony czwartek w Abu Dhabi, w  siedzibie Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

Według danych statystycznych, do końca ubiegłego roku światowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wzrosła o 8,7%, osiągając wartość 2 006 GW, a energia słoneczna wyznaczyła rekordowy poziom 71 GW.

Dlatego w ubiegłym roku po raz pierwszy od 2013 roku odnotowano większy przyrost nowych mocy w energetyce słonecznej w stosunku do nowych mocy w energetyce wiatrowej. Turbiny wiatrowe zainstalowane w 2016 roku powiększyły światowy bilans mocy zainstalowanych w OZE o 51 GW, czyli o 30 GW mniej niż fotowoltaika.

Ponadto energia wodna i bioenergia wzrosły odpowiednio o 30 GW i 9 GW, co czyni rok 2016 bardzo udanym pod względem przyrostu mocy zainstalowanych w OZE. Moc zainstalowana w elektrowniach geotermalnych wzrosła o prawie 1GW.

„Jesteśmy świadkami transformacji energetycznej, która odbywa się na całym świecie, co znajduje odzwierciedlenie w dokładnych danych liczbowych. Za nami kolejny rekordowy rok.”, twierdzi dyrektor generalny IRENA Adnan Z. Amin.

„Ten wzrost podkreśla coraz silniejszy biznesowy aspekt odnawialnych źródeł energii, których rozwój niesie wiele korzyści społeczno-ekonomicznych w zakresie napędzania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz poprawy stanu i jakości środowiska naturalnego. Ale przyspieszenie tego wzrostu będzie wymagało dodatkowych inwestycji w celu zdecydowanej dekarbonizacji sektora energetycznego i osiągnięcia celów dotyczących klimatu. Te nowe dane są zachęcające i dają nadzieję na to, że choć pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, jesteśmy na dobrej drodze „- dodała Amin.

Najszybciej rozwijającym się regionem w zakresie inwestycji w OZE była Azja, której roczny przyrost mocy osiągnął 13,1%.

Europa przyłączyła łącznie 5 GW nowych mocy w energetyce słonecznej, przez co na dzień dzisiejszy, tylko w Europie zainstalowanych jest ponad 104 GW.

Źródło: IRENA

Redakcja GLOBEnergia