Szacuje się, że wszystkie odnawialne źródła energii będą zapewniać 8% całkowitej produkcji energii elektrycznej w USA w 2017 roku, jak podaje Departament Energii, przy czym w głównej mierze będzie za to odpowiedzialna fotowoltaika.

Oczekuje się, że po raz pierwszy w historii nowe moce wytwórcze zainstalowane w PV przewyższą nowe moce wytwórcze systemów wiatrowych oraz wykorzystanie gazu ziemnego.

Finalne zestawienie z ubiegłego roku będzie dostępne najwcześniej w marcu tego roku, niemniej przewiduje się, że w 2016 roku ukończono wystarczającą ilość instalacji PV, by prześcignąć energetykę wiatrową i opartą na gazie ziemnym, jak podaje Scientific American.

Zakładano, że całe 9,5 GW mocy wytwórczych zainstalowanych w PV powstanie w 2016 roku, zwiększając trzykrotnie wielkość zainstalowaną w 2015 roku. Dodatkowo nie planowano żadnych nowych elektrowni działających na węgiel w 2016 roku.

Pomimo tego, iż energetyka solarna może się okazać największym źródłem nowych mocy wytwórczych w 2016 roku, nadal reprezentuje dosyć niewielki udział w całkowitym miksie energetycznym w USA. Według amerykańskiej Agencji ds. Energii (EIA) z instalacji PV na skalę przemysłową wytwarzane jest około  % energii elektrycznej w USA. EIA przewiduje dalszy wzrost mocy wytwórczych zainstalowanych w PV do ponad 30% w 2017 roku.

Rozwój energetyki solarnej jest wspierany przez dotacje rządowe, jak również za sprawą szybkiego spadku cen w ciągu kilku ubiegłych lat.

farma fotowoltaiczna w Tennessee

Farma fotowoltaiczna elektrowni Volkswagen w Chattanooga, Tennessee, źródło: Green Car Reports

Nawet nie biorąc pod uwagę dotacji, energetyka solarna jest aktualnie najtańszą formą wytwarzania energii elektrycznej w USA, jak pokazują najnowsze badania banku inwestycyjnego Lazard.

Coroczne analizy uśrednionych kosztów energii elektrycznej szacują koszty instalacji PV na skalę przemysłową, opartych na technologii cienkich filmów, w zakresie od 46 $ do 56 $ za MWh, podczas gdy energia z wiatru ma kosztować od 32 $ do 62 $ za MWh, natomiast energia z gazu ziemnego w przedziale od 48 $ do 78 $ za MWh.

Należy zaznaczyć, że w obszarze energetyki wiatrowej i opartej na gazie ziemnym również poczyniono znaczne postępy w 2016 roku. Pierwsza w USA morska farma wiatrowa rozpoczęła pracę w 2016 roku i oczekuje się, że rok ten stanie się pierwszym rokiem, w którym gaz ziemny będzie miał większy udział w produkcji elektryczności niż węgiel kamienny.

Opracowano na podstawie: Green Car Reports