Na polskim rynku fotowoltaicznym nieustannie przybywają nowe projekty instalacji wykorzystujących energię słońca. W dużym stopniu jest to zasługa, wprowadzonego ustawą o OZE, systemu aukcyjnego. Większość projektów jest rozwijanych głównie z myślą o tym właśnie systemie wsparcia.

Jak szacuje Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, w ubiegłym roku co miesiąc w Polsce 30 instalacji PV otrzymywało warunki przyłączenia do sieci. Deweloperzy pracują nieco szybciej niż wykonawcy. Polska może zatem budować z prędkością 1 GW/rok!

Twitter

Źródło: Twitter

Aukcje OZE – system wsparcia, który pobudził fotowoltaikę?

Spośród wszystkich dotychczasowych aukcji na energię elektryczną z OZE, ta ostatnia (z 15 listopada 2018 roku) wniesie zdecydowanie największy wkład w przyrosty nowych mocy fotowoltaicznych. Szacunkowa moc wygranych projektów PV w tej aukcji może wynieść ponad 500 MW. Można przypuszczać, że fotowoltaika wciąż będzie notować trend wzrostowy na polskim rynku odnawialnych źródeł energii.

Z projektu nowelizacji ustawy o OZE wynika, że moc instalacji PV w aukcji z 2019 może wynieść nawet 750 MW. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

10 razy więcej instalacji niż rok wcześniej!

Bazując na danych o zainstalowanych mocach OZE udostępnianych przez URE, IEO przygotował wykres obrazujący duży, acz niewykorzystany potencjał projektów fotowoltaicznych na tle wydanych warunków przyłączeń do sieci oraz zawartych umów przyłączeniowych. W 2018 roku wybudowano prawie 10 razy więcej instalacji niż w poprzednim 2017 roku.

IEO

Rozkład mocy projektów w poszczególnych latach. Źródło: IEO

Dodatkowo w 2017 zanotowano spadek mocy zainstalowanej w stosunku do trendu z poprzednich lat. Powodem tego mogła być zmiana systemu wsparcia z zielonych certyfikatów na system aukcyjny, który został uruchomiony w 2016 roku. W 2017 już nie było możliwości budowy instalacji PV pod system zielonych certyfikatów, zaś budowa instalacji PV z pierwszej aukcji (z grudnia 2016 roku) nie została jeszcze ukończona, gdyż inwestorzy mieli na ich realizację 24 miesiące.

Najwięcej inwestycji w Wielkopolsce. Młopolska na końcu rankingu

IEO przygotował także aktualizację swojej o nowe projekty, które uzyskały warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w miesiącach od lipca do października 2018 roku. W tym okresie czterech głównych operatorów sieci dystrybucyjnych zatwierdziło 374 nowych projektów fotowoltaicznych, wśród których blisko 150 uzyskało już warunki przyłączenia do sieci.

IEO

Liczba projektów PV z podziałem na województwa. Źródło: IEO

Łączna moc przyłączeniowa nowych instalacji wynosi około 380 MW. Ogólnie w bazie znajduje się około 2 tysiące projektów w tym 383 ukończonych i prawie 1800 projektów aktualnych.
Najwięcej aktualnych i nowych projektów zlokalizowanych jest w wielkopolsce, ale to województwo mazowieckie góruje pod względem ilości zakończonych inwestycji. Najmniej aktualnych projektów znajduje się na południu Polski.

Źródło: IEO

Redakcja GLOBEnergia