EurObserv’ER – konsorcjum zajmujące się monitorowaniem rozwoju różnych sektorów energii odnawialnej w Unii Europejskiej opublikowało raport “HEAT PUMPS BAROMETER 2020”. Według danych Konsorcjum, rynek pomp ciepła w Unii Europejskiej w 2019 r. kontynuował trend wzrostowy! Jest to przede wszystkim zasługa politycznej determinacji niektórych państw członkowskich do dekarbonizacji sektora ogrzewnictwa oraz rosnącej potrzeby na chłód w związku z nawracającymi latem falami upałów.

Powietrzne pompy ciepła

Według opracowania EurObserv’ER w 2019 roku sprzedano około 3,9 mln pomp ciepła, co stanowi 12,6% rocznego wzrostu. Obecnie w UE-28 jest zainstalowanych około 40 milionów pomp ciepła, łącznie z wszystkimi technologiami produkującymi odnawialne ciepło i chłód. Rynek pomp ciepła wzrósł o 12,9% rok do roku. Większość sprzedaży na rynku europejskim stanowią powietrzne pompy ciepła. W 2019 roku sprzedano prawie 3,3 mln takich systemów. Wartość ta wzrosła względem roku 2018 o ponad 300 tys. urządzeń. Do największych rynków pomp ciepła należą Włochy, Hiszpania i Francja, które razem stanowią 81,2% nowo zainstalowanych w Europie systemów powietrznych pomp ciepła zapewniających zarówno ogrzewanie jak i chłodzenie.

Segment gruntowych pomp ciepła

Wzrosty odnotowano również w segmencie gruntowych pomp ciepła. Rynek gruntowych pomp ciepła wzrósł o 8,2% rok do roku i wyniósł w 2019 roku 93 749 sprzedanych jednostek. Głównymi użytkownikami gruntowych pomp ciepła w UE są Finlandia, Szwecja, Holandia i Francja. Wzrost rynku jest nierównomierny w głównych krajach europejskich. Spadki sprzedaży gruntowych pomp ciepła względem roku 2018 odnotowano w Niemczech i w Austrii, jest to odpowiednio 10,1% i 11,7%. Głównym powodem wzrostu w EU-28 w segmencie gruntowych pomp ciepła jest dynamicznie rozwijający się rynek holenderski (86,2% wzrostu względem roku 2018 r.), oraz duże wzrosty na rynku polskim i fińskim i belgijskim, jest to odpowiednio 15,1%, 12,4% i 38,6%.

Skumulowana liczba pomp ciepła działających w EU w 2019 r. (urządzenia zainstalowane) – Legenda: Kolor pomarańczowy: Gruntowe pompy ciepła; Kolor niebieski: Powietrzne pompy ciepła; Dane z rynku powietrznych pomp ciepła we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Portugalii nie są bezpośrednio porównywalne z innymi, ponieważ obejmują pompy ciepła, których podstawową funkcją jest chłodzenie. Źródło: Heat Pumps Barometer – EurObserv’ER.

 

Rynek pomp ciepła w Polsce w 2019 roku

w 2019 roku w Polsce sprzedano około 42,8 tysięcy pomp ciepła z uwzględnieniem systemów VRF i około 37,2 tysiące pomp, bez uwzględnienia tych systemów. Ogólny wzrost rynku w porównaniu z 2018 rokiem szacowany jest na 37%. Największy wzrost na polskim rynku pomp ciepła dotyczył pomp ciepła typu powietrze/woda. W 2019 roku pompy ciepła typu powietrze/
woda do centralnego ogrzewania pomieszczeń stanowiły około 55% całego rynku pomp ciepła i około 75% rynku pomp ciepła do centralnego wodnego ogrzewania pomieszczeń.

Ogólny wzrost powietrznych pomp ciepła w stosunku do 2018 roku szacowany jest na 91%. W sumie w ubiegłym roku sprzedano ich około 20 300. Najwięcej – 12 700 sprzedano rewersyjnych pomp ciepła typu SPLIT do 20 kW. Na drugim miejscu znalazły się rewersyjne pompy ciepła typu MONOBLOK do 20 kW, których sprzedano 3 300 sztuk. Największy procentowy wzrost odnotowały pompy ciepła typu SPLIT przeznaczone tylko do ogrzewania. Ich sprzedaż wzrosła o 159%.

Źródło: Heat Pumps Barometer – EurObserv’ER, PORT PC

Redakcja GLOBEnergia