Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podatku dochodowego kosztów poniesionych w wyniku realizacji termomodernizacji w budynku jednorodzinnym. Można ją łączyć z dotacją z programu Czyste Powietrze. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Co ważne, podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości.

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne? Są to wszelkie inwestycje w domu, w wyniku których nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych. Najczęściej właściciele domów decydują się na ocieplenie domów i wymianę źródła ciepła. Przykładowo za przedsięwzięcie termomodernizacyjne traktuje się wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych. Termomodernizacja to także całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Które wydatki?

Odliczeniu można poddać wydatki dotyczące danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego planowane zakończenie jest  przewidywane w przeciągu 3 najbliższych lat. Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on zobowiązany do zwrotu ulgi! Wydatki muszą być udokumentowane fakturą. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

Ile osób skorzystało z ulgi termomodernizacyjnej w 2019 roku?

GLOBEnergia.pl informowała, że z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 skorzystało 207 418 podatników na łączną kwotę 3, 134 mld zł. Dane przekazało Ministerstwo Finansów. Średnio jeden podatnik odliczył w ramach ulgi termomodernizacyjnej około 15 110 zł.

Duży wzrost podatników, którzy skorzystali z ulgi termomodernizacyjnej w 2020 roku

Pytamy Ministerstwo Finansów także o liczbę osób, które skorzystały z ulgi termomodernizacyjnej w ubiegłym roku. Resort informuje, że w 2020 roku z odliczenia skorzystało 451 tysięcy podatników na kwotę 7,5 mld zł, a zysk podatników wyniósł 1,4 mld zł. Oznacza to, że średnio każdy podatnik odliczył w ubiegłym roku 16 629 zł.

ulga termomodernizacyjna

ulga termomodernizacyjna

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom