IHS Markit wskazuje, że przyrost mocy w magazynach energii na świecie będzie dwukrotnie większy w porównaniu do 2020 r., w którym zainstalowano 4,5 GW. Silna pozycja Stanów Zjednoczonych na rynku magazynów energii zostanie jeszcze bardziej wzmocniona. Trend będzie widoczny do 2023 r.

Sam Wilkinson, dyrektor IHS Markit ds. klimatu i zrównoważonego rozwoju wyjaśnia, że wielkość rynku amerykańskiego będzie zwiększał się z roku na roku trzykrotnie. Magazynowanie energii będzie odnotowywało znaczne przyrosty zwłaszcza w obszarze solar-plus-storage za sprawą funkcjonujących w ostatnich latach ulgi inwestycyjnej (ang. Investment Tax Credit). Ulga ITC zmniejsza znacznie obciążenia finansowe w realizacji projektów energetyki słonecznej. Wsparcie będzie funkcjonowało do końca 2025 r. Ulgę można zastosować w projekcie rozwijającym magazynowanie energii, o ile jest instalowany w synergii z projektem fotowoltaicznym. Pierwotnie zakładano, że ITC wygaśnie w 2017 r., jednak termin wsparcia został dwukrotnie wydłużony i utrzymuje się na poziomie 26-procentowej ulgi. W 2023 r. spadnie do poziomu 22 proc., by w 2024 r. wynieść 0 proc. dla przydomowych projektów fotowoltaicznych do użytku domowego. 10-procentowa ulga podatkowa będzie utrzymana dla projektów fotowoltaicznych do celów komercyjnych.

Wilkinson wskazuje, że połączenie magazynowania energii z energetyką słonecznej, wspieraną poprzez ulgi inwestycyjne, staje się głównym motorem rynku magazynów energii w Stanach Zjednoczonych. W tym kraju tylko w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozstrzygnięto lub ogłoszono przetarg na projekty solar-plus-storage o łącznej mocy 1,3 GW. IHS Markit przewiduje, że w skali światowej zostanie zainstalowanych 3,8 GW mocy w magazynach energii łączonych z fotowoltaiką. W 2020 r. przyrost wyniósł ledwo 0,9 GW.

– Branża magazynowania energii odnotuje znaczący, wieloletni rozwój w 2021 r., który potrwa do 2030 r.. Technologia zacznie stanowić podstawowy element sieci energetycznych na rynkach rozwiniętych, na których będą pojawiać się nowe możliwości – komentuje George Hilton z IHS Markit.

Zapewnienie stabilności sieci i integracja większego udziału energii odnawialnej w sieciach elektroenergetycznych w dobie działań dekarbonizacyjnych na całym świecie będą głównymi czynnikami rozwijającymi obszar magazynowania energii.
Polski rynek

Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME) informuje, że w Polsce jest już ok. 50 MW mocy zainstalowanej w magazynach energii elektrycznej w technologii elektrochemicznej. Eksperci szacują, że w naszym kraj będzie zainstalowanych dodatkowo 300-500 MW. – Pod warunkiem, że magazyny energii będą budowane na zasadach komercyjnych lub z niedyskryminującym systemem wsparcia – tłumaczy Krzysztof Kochanowski, wiceprezes Zarządu PIME. W rozwoju magazynów energii mogą pomóc wprowadzane regulacje dot. hybrydowych instalacji OZE.

Źródło: energy-storage.news

Redakcja GLOBEnergia