Rząd stawia na rozwój energii wiatrowej

Dzięki wejściu w życie ustawy offshore wind, dającej podstawy do rozwijania wiatraków na morzu, otworzyła się droga do realizacji pierwszych inwestycji w polskiej części Morza Bałtyckiego –  5,9 GW do 2030 r., a następnie kolejnych 5 GW – do 2040 r. Kamila Tarnacka, wiceprezes PSEW, wskazuje, iż Polska zrobiła kolejne kroki milowe w drodze do rozwoju produkcji energii z wiatru na morzu. Przedstawiciele inwestorów oraz przemysłu rozwijanego wokół offshore wind podpisali z Ministerstwem Klimatu i Środowiska list intencyjny w sprawie wypracowania porozumienia sektorowego na rzecz morskiej energetyki wiatrowej tzw. Sector Deal, który ma stymulować kolejne polskie firmy do włączania się w łańcuch dostaw. Oprócz tego, państwa regionu Morza Bałtyckiego, w tym Polska, podpisały z Komisją Europejską deklarację, zobowiązując się do współpracy na rzecz maksymalnego wykorzystania potencjału energetycznego morza

W oczekiwaniu na liberalizacją ustawy odległościowej

Widać także pierwsze jaskółki zmian w energetyce wiatrowej na lądzie. Po trzech latach przestoju, pełną parą ruszyła realizacja projektów wiatrowych onshore, które uzyskały wsparcie w aukcjach przeprowadzonych w latach 2018-2020. W efekcie przybędzie 4,2 GW nowych mocy wytwórczych.

Zapotrzebowanie na bezemisyjną i tańszą energię elektryczną systematycznie rośnie. Przemysł w Polsce chce budować przewagę konkurencyjną w oparciu o energię z OZE, kupując ją bezpośrednio od wytwórcy w ramach kontraktów PPA.

– Już nie tylko branża OZE, ale i przemysł, zwłaszcza energochłonny, apeluje o liberalizację zasady 10H blokującej dostęp do najtańszej na rynku energii z wiatru na lądzie. Ta potrzeba została dostrzeżona przez rząd, który podjął pracę nad nowelizacją ustawy odległościowej. Spodziewamy się, że w pierwszej połowie 2021 r. zostanie usunięta główna bariera blokująca rozwój nowych mocy wiatru na lądzie w Polsce – komentuje Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy, że Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, zapowiedziała, iż projekt nowelizacji ustawy odległościowej trafi do Sejmu jeszcze w pierwszym półroczu 2021 r. Celem planowanych zmian jest ułatwienie procesu inwestycyjnego w obszarze lądowej energetyki wiatrowej na terenie gmin, których społeczności wyrażają wolę lokowania infrastruktury wiatrakowej. Resort chce także zmniejszyć ograniczenia dotyczące budowy domów w sąsiedztwie tych elektrowni. Projekt nowelizacji zakłada większe upodmiotowienie gmin oraz społeczności lokalnych w procesie inwestycyjnym.

MRPiT chce, by nowelizacja tzw. ustawy odległościowej trafiła do Sejmu jeszcze w I poł. 2021 roku. Zmiany mają wejść w życie nie później, niż na początku 2022 r. Resort otrzymał pozytywną opinię Centrum Analiz Strategicznych. Wkrótce dokument powinien trafić do wykazu prac rządu.

Źródło: PSEW

Redakcja GLOBEnergia