W 2022 r. produkcja energii z OZE wzrosła dwukrotnie! Raport URE

Na koniec 2022 r. udział odnawialnych źródeł energii w mocy zainstalowanej stanowił 37,6% według danych Agencji Rynku Energii. Rok do roku oznaczało to wzrost o ponad 5,7%. Nic więc dziwnego, że produkcja energii znacznie wzrosła. Według najnowszego raportu Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2022, OZE dostarczyły do sieci dwukrotnie więcej energii niż w 2021 roku. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

To dzięki coraz bardziej świadomej postawie Polaków w kwestiach energetycznych możemy w Polsce cieszyć się z tak dynamicznego rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej. Przypomnijmy, że to właśnie energetyka słoneczna w ostatnich latach prowadziła w popularności przyłączanych nowych mocy, przeganiając energetykę wiatrową. Z punktu widzenia decyzji inwestycyjnych najważniejsze były kwestie finansowe związane z postawieniem na mikroinstalację fotowoltaiczną. Po pierwsze programy dotacyjne, które ułatwiały zakup i montaż instalacji, prosumencki system rozliczeń i obietnica niskich rachunków za energię elektryczną. Dzięki tym warunkom odnawialne źródła energii w Polsce zaczęły odgrywać istotną rolę.

Raport URE w sprawie OZE

Z przydomowych instalacji produkuje się energię na własny użytek, a nadwyżki wprowadzane są do sieci dystrybucyjnych. Wraz z nowym systemem rozliczeń zaczęto szerzej mówić o autokonsumpcji i magazynowaniu energii. Net-billing bowiem bardziej pasuje do takiego zarządzania przydomową mikroelektrownią PV. Najnowszy raport przygotowany przez Urząd Regulacji Energetyki pokazuje ponad dwukrotny (w stosunku do 2021 r.) wzrost generacji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji. 

Przypomnijmy, że na koniec 2022 r. do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji prosumenckich, aż 99%z nich stanowią instalacje fotowoltaiczne. W rekordowym 2021 r. przyłączono ich prawie 395 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW, a w roku ubiegłym ponad 353 tys. Rośnie także liczba instalacji nie-prosumenckich. W zeszłym rok było ich aż 12,8 tys., czyli 3,8 tys. więcej niż w 2021 r. Łączna moc zainstalowana osiągnęła poziom 9,3 GW

Liczba mikroinstalacji - zmiany w latach 2018-2021Źródło: URE.
Liczba mikroinstalacji - zmiany w latach 2018-2021
Źródło: URE

Ponad dwukrotny wzrost generacji ze źródeł odnawialnych

Jak podaje URE, wśród mikroinstalacji OZE dominującą rolę odgrywają te użytkowane przez prosumentów. Tym samym obejmują one 96% ogółu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.

W 2019 r. moc zainstalowana w mikroinstalacjach OZE przekroczyła 1 GW. Wówczas był to sukces, ale w ostatnich czterech latach ten wynik wzrósł aż dziewięciokrotnie. W grudniu 2022 r. było to 9,3 GW. 

Siłą rzeczy rośnie także produkcja energii elektrycznej z poszczególnych źródeł. W 2022 r. mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii, tj. o 109% więcej niż w 2021 r. 

Źródła: URE, ARE, PTPiREE.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia