W 2022 roku ruszy program Ciepłe Mieszkanie. Znamy poziom dofinansowania

Nasza redakcja jako pierwsza poinformowała, że ogólnopolski program wspierający wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków wielorodzinnych, będzie miał nazwę „Ciepłe Mieszkanie”. Dotacje będą mogli uzyskać właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Pojawiły się informacje o poziomie dofinansowania. 

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
dofinansowanie

W 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił pilotaże programów dotacyjnych, które zostały skierowane do mieszkańców budynków wielorodzinnych. Celem programów było wsparcie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji. Nabory rozpoczęły się 14 kwietnia w woj. zachodniopomorskim, 16 kwietnia w Pszczynie, 11 października – w woj. dolnośląskim. O dotychczasowych wynikach naborów pisaliśmy TUTAJ. Według stanu na dzień 26 listopada 2021 roku w dolnośląskim pilotażu złożono w sumie 409 wniosków o dofinansowanie na kwotę 8 184 915 zł, w Pszczynie 19 wniosków o dofinansowanie na kwotę dotacji 168 636 zł, a w zachodniopomorskim projekcie - 792 wnioski o dofinansowanie na kwotę dotacji 11 380 746 zł.

Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW, wnioski płynące z programów mają być podstawą do uruchomienia ogólnopolskiego programu, skierowanego do budynków wielorodzinnych. Ten rodzaj tkanki mieszkaniowej w Polsce także wymaga wsparcia w zakresie termomodernizacji i wymiany przestarzałych źródeł ciepła.

Ciepłe Mieszkanie na przełomie I i II kwartału 2022 roku

NFOŚiGW poinformował GLOBEnergia.pl, że program Ciepłe Mieszkanie będzie miał na celu wsparcie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Ciepłe Mieszkanie będzie odrębnym, samodzielnym programem, a nie elementem programu Czyste Powietrze, który skierowany jest do innego wnioskodawcy, czyli właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program będzie miał na celu wspieranie likwidacji indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych oraz zastosowanie kotła gazowego, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła (np. ciepło systemowe). Dodatkowo wspierane ma być wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wymiana okien i drzwi, wentylacja mechaniczna, dokumentacja projektowa.

Według najnowszej wypowiedzi Pawła Mirowskiego, wiceprezesa NFOŚiGW, dla Polskiej Agencji Prasowej, program zostanie uruchomiony na przełomie I i II kwartału 2022 roku.

Program Ciepłe Mieszkanie będzie realizowany przez NFOŚiGW przy udziale wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą prowadziły nabór dla gmin. Jednostki samorządowe po otrzymaniu dofinansowania przeprowadzą nabór dla swoich mieszkańców.

- W pierwszym etapie programu wnioski mieliby składać właściciele pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, a potem wspólnoty mieszkaniowe – tak jak to robiliśmy w naszych programach pilotażowych w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim oraz w Pszczynie na Śląsku - wskazał Mirowski. 

Poziom dofinansowania

Przedstawiciel NFOŚiGW poinformował także o poziomie dofinansowania w programie. Podstawowa dotacja dla beneficjentów  wynosiłaby do 13 tys. zł, a ta z podwyższonym poziomem dofinansowania - do 26 tys. zł w przeliczeniu na jeden lokal. 

Obecnie prowadzone są konsultacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który także posiada premie modernizacyjne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na termomodernizację. NFOŚiGW nie chce się dublować wsparciem z BGK.

Źródło: NFOŚiGW, Polska Agencja Prasowa, własne

Zobacz również