W 2023 rok wejdziemy bez dostaw gazu z Rosji. Będziemy na to gotowi?

W kontekście wojny w Ukrainie, uniezależnienie od gazu importowanego z Rosji, stało się priorytetem. Kwestia dostaw gazu do Polski była wielokrotnie poruszana na licznych konferencjach prasowych przedstawicieli rządu. Czy jesteśmy w pełni niezależni od rosyjskiego gazu?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Ile gazu w Polsce pochodzi z Rosji?

W odpowiedzi na interpelację posła Pawła Szramki, Minister Klimatu i Środowiska poinformowała, że że import gazu ziemnego z kierunku wschodniego w 2021 r. wyniósł 48,9 proc. krajowego zużycia gazu ziemnego. Anna Moskwa odnosząc się do pytania posła Pawła Szramki, który zapytał o obecny udział gazu z Rosji dodała, że dane za I kw. 2022 r. nie są jeszcze dostępne w ramach prowadzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska badań statystycznych.

Minister Klimatu podkreśliła, że udział importu gazu ziemnego z kierunku wschodniego systematycznie spada. Jest to efektem konsekwentnej polityki dywersyfikacyjnej prowadzonej przez polski rząd.

Import gazu kiedyś i teraz

Jeszcze w 2015 r. Polska miała ograniczone możliwości importu gazu z kierunku innego niż wschodni, a wstrzymanie zakupów gazu z Rosji wiązałoby się ze znacznymi skutkami dla Polskiej gospodarki. Udział gazu ziemnego z kierunku wschodniego w całkowitym przywozie gazu do Polski wynosił wówczas 73 proc. Na przestrzeni ostatnich lat, sytuacja odmieniła się za sprawą otwartego pod koniec 2015 roku terminala LNG. Nie jest to jednak jedyna Polska inwestycje na rzecz dywersyfikacji importu gazu do Polski. Polska dysponuje już nowym połączeniem z Litwą. W tym roku będzie dysponowała kolejnym połączeniem międzysystemowym ze Słowacją oraz połączeniem bezpośrednim ze złożami gazu w Norwegii i na Morzu Północnym (Baltic Pipe), które powinno rozpocząć przesył gazu 1 października 2022.

Kiedy możliwe będzie pełne uniezależnienie się od gazu importowanego z Rosji?

W swojej interpelacji, Poseł Paweł Szramka zapytał również kiedy możliwe będzie pełne uniezależnienie się Polski od gazu importowanego z Rosji. “W 2023 r. import gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej nie będzie realizowany.” - odpowiada Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska jednocześnie podkreślając jaką wagę w tym zakresie mają projekty realizowane przez rząd i Gaz-System.

Rezygnacja z rosyjskiego gazu to konieczność

Rząd RP stoi na stanowisku całkowitego odejścia od dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego na rzecz wiarygodnych dostawców. 27 kwietnia 2022 roku Gazprom zawiesił dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Przerwanie dostawy gazu do Polski należy interpretować jako odwet za pomoc udzieloną Ukrainie przez Polaków. Ta sytuacja, jednoznacznie utwierdza w przekonaniu, że konsekwentnie realizowane działania na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu są konieczne. O konsekwencjach zakręcenia Polsce kurka z gazem i przygotowaniach Polski do takiej ewentualności pisaliśmy TUTAJ. 

“Dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, jest właściwa, a nawet konieczna dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania rynku gazu w Polsce.” - podkreśla Anna Moskwa, w odpowiedzi na interpelację posła Pawła Szramki.

Choć Minister Klimatu nie odpowiedziała wprost jaki jest obecnie udział importu gazu z Rosji, to zapewniła, że już dziś możliwe jest pozyskanie gazu ziemnego z różnych kierunków i źródeł, które są całkowicie niezależne od kierunku wschodniego.

Jakie będą dalsze kroki?

Kluczowym projektem w Polskiej strategii pozostaje rurociąg Baltic Pipe o przepustowości 10 mld m3/rok. Rozpoczęcie dostaw poprzez Baltic Pipe planowane jest na październik 2022 roku, a pełna przepustowość połączenia zostanie osiągnięta z dniem 1 stycznia 2023 r.

Kolejną inwestycją zwiększającą bezpieczeństwo energetyczne państwa ma być rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. Obecnie moce regazyfikacyjne terminalu zostały już zwiększone z 5 mld m3/rok do poziomu 6,2 mld m3/rok. Według informacji przekazanych przez Minister Moskwę, wraz z końcem 2023 r. przepustowość terminalu wzrośnie do 8,3 mld m3 /rok.

Jak wskazuje Anna Moskwa, realizowana jest również inwestycja budowy nowego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej (tzw. FSRU), która zapewni dodatkowe dostawy LNG do kraju na poziomie min. 6,1 mld m3/rok.

Zakaz kotłów gazowych i obowiązek fotowoltaiki

W kontekście uniezależnienia się w od gazu z Rosji, Komisja Europejska proponuje szereg przepisów, które przyczyniłby się do większej niezależności energetycznej krajów wspólnoty. KE proponuje m.in. zakaz instalacji kotłów gazowych od 2029 roku oraz stopniowe wprowadzenie obowiązku montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach publicznych i komercyjnych, a nawet nowych domach.

Źródło: orka2.sejm.gov.pl.

Zobacz również