W 2023 roku pojawi się nowy program wspierający rozwój OZE w Polsce

Beneficjenci w Polsce mają do dyspozycji szereg programów dotacyjnych, z pomocą których mogą uzyskać znaczne dofinansowania do inwestycji w OZE, ale też termomodernizacji domów czy budynków wielomieszkaniowych. Rząd tym razem chce skierować uwagę na obszary wiejskie, które dotychczas – zdaniem ekspertów – były zaniedbywane pod względem rozwoju OZE. A potencjał jest duży.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że obecnie w resorcie trwają prace nad przepisami umożliwiającymi wdrożenie nowego programu wspierającego rozwój OZE na obszarach wiejskich. Założenia dotyczące programu finansowania są konsultowane z ministerstwem rolnictwa i rozwoju wsi. Co jakiś czas ministerstwa komunikują, że trwają prace nad wsparciem rolnictwa w rozwoju OZE.

Nowy program „Energia na wsi”

Na razie nie są znane szczegóły dotyczące programu dotacyjnego. Wiadomo, że będzie miał nazwę „Energia na Wsi”. Beneficjenci będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. do biogazowni oraz do budowy małej elektrowni wodnej. Szczegółowe założenia programu będą znane w pierwszym półroczu 2023 roku.

Program będzie miał związek z projektowanymi zapisami w nowelizacji ustawy o OZE (UC99), w której pojawiły się regulacje wspierające rozwój biogazu i biometanu w Polsce oraz klastrów energii. Do projektu wpłynęło ok. 1200 uwag. 

Rozwój biogazowni

W Polsce rocznie może być produkowanych 13-15 mld metrów sześciennych biogazu, co odpowiada 9 mld metrów sześciennych biometanu. Ten bezemisyjny gaz może być wykorzystany do wtłoczenia do sieci przesyłowej oraz na potrzeby ciepłownictwa, przemysłu czy produkcji ekologicznych paliw dla transportu (np. bioLNG).

Szumne zapowiedzi dotyczące rozwoju biogazu generuje w szczególności Janusz Kowalski, sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu ds. do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich. 

W wielu odpowiedziach na interpelacje resort klimatu i środowiska wyjaśnia, że w jego ocenie produkcja biogazu będzie mieć pozytywny wpływ na uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Działanie takie jest również ważne z uwagi na pilną konieczność dynamizacji rozwoju produkcji biogazu także dla potrzeb przyszłej produkcji biometanu. Wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych, takich jak biomasa, stanowi jeden z celów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, który jasno wskazuje konieczność intensyfikacji działań mających na celu rozwój wykorzystania OZE, w tym biogazu. Planowane jest powstanie co najmniej jednej biogazowni w każdym powiecie, dysponującym odpowiednim potencjałem surowcowym. 

Źródło: PAP, Sejm, własne