W 2030 roku wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne? Propozycje Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zaproponowała dostosowanie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków do Europejskiego Zielonego Ładu i obniżenie emisyjności budynków w UE do 2050 roku. Nowelizacja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma przełożyć strategię w postaci Fali Renowacji na realne działania.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Nowelizacja dyrektywy ma ułatwić renowację domów, szkół, szpitali, biur i innych budynków w całej Europie w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i rachunków za energię.

- Stymulowanie renowacji domów i innych budynków wspiera ożywienie gospodarcze i tworzy nowe możliwości zatrudnienia. Co więcej, renowacja energetyczna prowadzi do obniżenia rachunków za energię, a w efekcie końcowym inwestycja się zwraca. Dzisiejszy wniosek w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma na celu zwiększenie tempa renowacji energetycznej w całej UE poprzez usunięcie przeszkód utrudniających renowację oraz zapewnienie wsparcia finansowego dla niezbędnych inwestycji początkowych – komentuje wiceprzewodniczący wykonawczy KE ds. europejskiego zielonego ładu, Frans Timmermans.

Z kolei Komisarz ds. energii, Kadri Simson, powiedziała, że budynki są największym konsumentem energii w Europie, gdyż zużywają 40 proc. energii i generują 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Większość budynków w UE nie jest efektywna energetycznie i nadal w większości są zasilane paliwami kopalnymi.

- Musimy pilnie coś z tym zrobić, ponieważ ponad 85 proc. obecnych budynków, będzie nadal stało w 2050 roku, kiedy Europa musi stać się neutralna dla klimatu. Poprawa jakości naszych domów jest również skuteczną odpowiedzią na wysokie ceny energii - budynki o najgorszych parametrach w UE zużywają wielokrotnie więcej energii niż nowe lub odpowiednio wyremontowane. A to właśnie najsłabsi mieszkają często w najmniej efektywnych domach i z trudem płacą rachunki – wskazała.

Wszystkie budynki będą zeroemisyjne już w 2030 roku

Komisja proponuje, aby już od 2030 roku wszystkie nowe budynki były zeroemisyjne. Aby wykorzystać potencjał szybszych działań w sektorze publicznym, już od 2027 roku wszystkie nowe budynki publiczne powinny być w standardzie zeroemisyjnym. Oznacza to, że tkanka budowlana musi zużywać niewiele energii, być w jak największym stopniu zasilana energią z OZE oraz nie może emitować żadnych emisji dwutlenku węgla (CO2). Kluczowe będzie świadectwo charakterystyki energetycznej, które dostarcza publicznie informacje na temat zużycia energii w budynku. Jest kluczową wskazówką przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zakupowych i dotyczących wynajmu.

Zaproponowano nowe minimalne normy charakterystyki energetycznej na poziomie UE, zgodnie z którymi 15 proc. budynków w każdym państwie członkowskim, które osiągają najgorsze wyniki, musi zostać podniesione z klasy G świadectwa charakterystyki energetycznej do co najmniej klasy F do 2027 roku w przypadku budynków niemieszkalnych i do 2030 roku w przypadku budynków mieszkalnych.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej rozszerza się na budynki, w przypadku których odnawiana jest umowa najmu, oraz wszystkie budynki publiczne. Budynki, które są oferowane na sprzedaż lub wynajem, również muszą posiadać świadectwo, a klasa charakterystyki energetycznej będzie musiała być podana we wszystkich ogłoszeniach. Do 2025 roku wszystkie świadectwa muszą być oparte na zharmonizowanej skali od A do G.

Krajowe Plany Renowacji Budynków będą w pełni zintegrowane z Krajowymi Planami Energetycznymi i Klimatycznymi (KPEiK). Zapewni to porównywalność i możliwość śledzenia postępów, a także stworzy bezpośrednie powiązanie z mobilizacją środków finansowych i uruchomieniem niezbędnych reform i inwestycji. Plany te będą musiały obejmować działania na rzecz stopniowego wycofania paliw kopalnych z segmentu ogrzewania i chłodzenia najpóźniej do 2040 roku, a także ścieżkę przekształcenia krajowych zasobów budowlanych w budynki o zerowej emisji do 2050 roku.

Paszport renowacyjny

Nowelizacja wprowadza "paszport renowacyjny" dla budynków, który będzie dla właścicieli narzędziem ułatwiającym planowanie i stopniową renowację w kierunku osiągnięcia poziomu zerowych emisji. We wniosku zdefiniowano "normy dotyczące portfela kredytów hipotecznych" jako mechanizm mający na celu zachęcenie kredytodawców do poprawy charakterystyki energetycznej ich portfela budynków oraz zachęcenie potencjalnych klientów do zwiększenia efektywności energetycznej swoich nieruchomości. 

W 2027 roku koniec wsparcia dla tradycyjnych kotłów

Od 2027 roku nie powinno się stosować żadnych zachęt finansowych do instalowania kotłów na paliwa kopalne, a państwa członkowskie będą mieli prawną możliwość wprowadzenia zakazu stosowania paliw kopalnych w budynkach.

Nowe przepisy zachęcają do stosowania inteligentnych technologii w celu zapewnienia wydajnego funkcjonowania budynków. Będą tworzone cyfrowe bazy danych budynków. Jeśli chodzi o mobilność, w nowelizacji proponuje się wsparcie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych oraz wydzielenie nowych miejsc parkingowych dla rowerów.

Zobacz również