W czasie wakacji myślmy też o edukacji!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

kotyza

Rozpoczęły się upragnione, zwłaszcza przez nasze dzieci, wakacje, a dla nas czas urlopowego wypoczynku. Zwykło się też mówić, że rozpoczął się tzw. sezon ogórkowy – to z perspektywy tych, którzy w ten gorący czas próbują pracować, robić interesy, ale bez powodzenia, bo automatyczne sekretarki i maile informują, że adresat jest właśnie poza biurem przez najbliższe dwa tygodnie… To dobitny znak, że pora zwolnić obroty, trochę mniej zapisać zadań w terminarzu. Może więc to dobry czas, aby Ci, którzy jednak muszą pracować (jak choćby piszący te słowa), przeorganizowali swoje plany tak, aby rzeczy pilne, ustąpiły miejsca rzeczom ważnym.

Zapraszając do lektury nowego numeru naszego czasopisma pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na tematykę edukacji. Wybór szkoły, uczelni, profilu kształcenia to trudne zadanie zarówno dla samych zainteresowanych, jak i rodziców. Wiem, o czym piszę, bo sam byłem w sytuacji wyboru przez córkę profilu szkoły średniej. Wybór kierunku studiów to zapewne jeszcze cięższy orzech do zgryzienia.

Wychodząc z jednej strony naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu odnawialnymi źródłami energii wśród ludzi młodych, a z drugiej wzrastającemu zapotrzebowaniu na specjalistów z branży OZE, powstało laboratorium AGH w Miękini. Przedsięwzięcie to jest pierwszym etapem rozwoju Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini, którego celem będzie kształcenie praktyczne (ze szczególnym akcentem na słowo „praktyczne”) studentów, uczniów z mało- polskich szkół, transfer wiedzy między podobnymi ośrodkami zagranicznymi oraz współpraca z tzw. przemysłem, czyli firmami i osobami zajmującymi się zawodowo tą gałęzią gospodarki. Od tego roku akademickiego rusza nowy kierunek kształcenia – ekologiczne źródła energii, który swoim programem obejmie zarówno tematykę OZE, jak również alternatywne źródła, takie jak popularny ostatnio tzw. gaz łupkowy. Autorami przedsięwzięcia są osoby związane z Katedrą Surowców Energetycznych, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie – zespołem kie- ruje prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki.

Więcej informacji na temat Laboratorium w Miękini znajdą Państwo na stronie 12. Pozostając w temacie edukacji, polecam lekturę artykułów związanych z fotowoltaiką (s. 34) i pompami ciepła (s. 24). Artykuły te dotyczą mikroinstalacji – adresowanych dla osób prywatnych. Im bardziej będą świadomi i wyedukowani Inwestorzy, zwłaszcza Ci prywatni, pragnący w swoich domach posiadać instalacje OZE, tym szybciej będzie na- stępował rozwój dobrze zrealizowanych projektów. A właśnie z rozwojem energetyki rozproszonej, małoskalowej wiąże się duże nadzieje, jeśli chodzi o zwiększenie wykorzystania OZE w Polsce, zapisane min. w ustawie o OZE, która wejdzie w życie w przyszłym roku. Nasz kolejny numer będzie zatem w całości poświęcony mikroinstalacjom. Już te- raz zapraszam do lektury.

Przeglądając spis treści, każdy zainteresowany odnawialnymi źródłami energii znajdzie dla siebie coś ciekawego i edukującego. Pozostając w takim przekonaniu, w oczekiwaniu na upragniony urlop, życzę dobrej lektury!

Zapraszam do lektury!

Jarosław Kotyza

dyrektor programowy GLOBEnergia

GLOBEnergia 4 2012