Firma Arcon – Sunmark – światowy lider w branży ciepłowniczej, wykorzystującej kolektory słoneczne w projektach na dużą skalę – jest dostawcą „pod klucz” wielkoskalowej instalacji grzewczej w miejscowości Silkeborg w Danii. Instalacja została zamówiona przez miasto Silkeborg oraz lokalną ciepłownię- Silkeborg Forsyning. Budowę rozpoczęto w czerwcu tego roku i stopniowo staje się widoczne, jak duże ma być całe pole kolektorów, liczące 12 436 urządzeń. Gdy projekt zostanie ukończony, całkowita roczna produkcja wyniesie 80 000 MWh. Instalacja będzie miała istotny udział w lokalnym systemie grzewczym w Silkeborg, gdzie pokryje 20% rocznego zapotrzebowania na ciepło.

Pomimo dużych rozmiarów oraz wielkości produkcji, system nie jest wyposażony w zbiornik magazynujący nadmiar wygenerowanej energii, która mogłaby być użyta w późniejszym czasie. Powodem tego jest fakt, iż zapotrzebowanie na ciepło 90 tys. mieszkańców miasta jest większe niż wielkość produkcji – również w okresie letnim – co oznacza, że całkowita wyprodukowana energia kierowana jest bezpośrednio do użytkowników, eliminując potrzebę magazynowania.

System będzie posiadał dodatkowo kocioł elektryczny. Silkeborg Forsyning planuje również zastosować w przyszłości kocioł na biomasę.

Arcon-Sunmark Silkeborg Construction

Największa na świecie słoneczna instalacja grzewcza wyposażona do tej pory w 12 436 kolektorów planowo zacznie działać pod koniec 2016 roku, źródło: Arcon-Sunmark

Zasadniczo naszym celem jest produkcja ciepła z kilku różnych źródeł w celu optymalizacji kosztów produkcji, jak również wydajności instalacji – informuje Mogens Lyhne, menadżer ds. projektów w Silkeborg Forsyning.

Dodaje też, że według niego najistotniejszymi ramami prawnymi napędzającymi rozwój tego przedsięwzięcia były lokalne cele klimatyczne.

Celem władz samorządowych jest produkcja tylko ciepła nieemitującego CO2. Duńskie prawo wymaga także, by lokalne zakłady ciepłownicze co roku redukowały zużycie energii o daną ilość. W 2015 roku umowna wielkość redukcji wyniosła 3,25%. Cel na 2016 rok nadal podlega dyskusji, jednak oczekuje się, że liczba ta wyniesie od 3,25 do 4%.

Słoneczna instalacja grzewcza na dużą skalę jest wysoce wydajnym źródłem energii. W Danii lokalne ogrzewanie odgrywa niezwykle istotną rolę w całościowej strategii zaopatrzenia w energię. W późniejszych latach nastąpi stopniowo narastający strumień zamówień ze strony lokalnych ciepłowni, które będą chciały posiadać wielkoskalowe solarne systemy grzewcze jako jedno ze swoich źródeł energii – mówi Søren Elisiussen – dyrektor naczelny Arcon-Sunmark.

Źródło: Sun & Wind Energy