Disneyland w Paryżu to czwarty na świecie park rozrywki Walta Disneya, który został otworzony 12 kwietnia 1992 roku. Jego powierzchnia wynosi ponad 1900 ha! 17 z nich, zostanie wykorzystane jako fotowoltaiczne zadaszenie parkingu, będącego w stanie pomieścić ok. 9 600 samochodów. Carporty, na których znajdzie się 67,5 tys. paneli PV, zapewnią nie tylko czystą energię ze słońca, ale także ochronę dla pojazdów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Źródło: Brandscope

Inwestycja

Elektrownia zostanie zbudowana we współpracy z francuską firmą Urbasolar należącą do Grupy Axpo. Firma planuje oddanie inwestycji w 2023 r. Co ciekawe, sama inwestycja ma nawiązywać do miejsca, w którym będzie się znajdowała. Twórcy projektu zadbają o to, aby po ukończeniu wszystkich prac na zadaszeniu, zabłysnęła widoczna z lotu ptaka głowa Myszki Miki.

Źródło: Brandscope

Produkcja energii elektrycznej

Elektrownia będzie się składała z 67,5 tys. paneli fotowoltaicznych umieszczonych na zadaszeniu parkingu. Łączna ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele w ciągu roku ma wynieść 31 GWh. Taka produkcja energii pozwoli na pokrycie 1/5 ogromnego zapotrzebowania parku rozrywki.

Efekt ekologiczny

Dzięki inwestycji, możliwe będzie zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w regionie Val d’Europe o około 750 ton CO2 w skali roku.

Planowany carport to nie jedyna inwestycja proekologiczna wdrażana przez Disneyland. Wśród działań podejmowanych w trosce o środowisko można wymienić również zrównoważoną gospodarkę odpadami, ograniczenia stosowania tworzyw sztucznych, ochronę zasobów wodnych (w tym poprzez założenie oczyszczalni ścieków) czy wspieranie różnorodności biologicznej i globalnych działań na rzecz ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń.
Zarówno Disneyland Paris Parks, jak i Disneyland Hotel korzystają już z energii geotermalnej, która pokrywa zapotrzebowanie na ciepłą wodę oraz ogrzewanie w obiektach.

Na fotowoltaicznym parkingu klienci parku rozrywki będą mogli zostawić swój samochód już w 2023 roku!

Źródło: Brandscope

Redakcja GLOBEnergia