Nowy raport IRENA „Renewable renewable energy” pokazuje, że odnawialne źródła energii zainstalowane w Egipcie pomogą zaoszczędzić nawet 900 mln USD rocznie.

Według nowego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) Egipt ma potencjał wygenerowania do 53 procent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Raport The Egypt Renewable Energy Outlook, opublikowany na konferencji wysokiego szczebla w Kairze w obecności egipskich urzędników państwowych i regionalnych decydentów, stwierdza, że ​​dążenie do zwiększenia udziału energii odnawialnej może łącznie zmniejszyć rachunki za energię w tym kraju nawet o 900 milionów USD rocznie.

Egipt – centrum energetyczne łączące Europę, Azję i Afrykę.

Odnawialne źródła energii mogą do 2030 roku w sposób opłacalny zapewnić do jednej czwartej całkowitego zaopatrzenia w energię w oparciu o obecną politykę w Egipcie. Osiągnięcie wyższych celów wymagałoby jednak wzrostu inwestycji z odnawialnych źródeł energii z 2,5 mld USD rocznie do 6,5 mld USD. Zgodnie z obecnymi planami, Egipt zamierza pozyskać 20 procent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do 2022 r., zwiększając ten udział do 42 procent do 2035 r. Całkowita zainstalowana moc odnawialnych źródeł energii w tym kraju wynosi obecnie 3,7 gigawata.

Dr Mohamed Shaker, egipski Minister Energii Elektrycznej i Energii Odnawialnej twierdzi, że sporządzony raport wyznacza egipskiemu sektorowi energetycznemu mapę drogową, opierając się na obecnych ambicjach i planach, aby wzmocnić pozycję Egiptu jako centrum energetycznego łączącego Europę, Azję i Afrykę. Tworzenie miejsc pracy, rozwój ekonomiczny i wzrost lokalnych zdolności produkcyjnych stanowią sedno egipskiego programu na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii, a dzięki poparciu IRENA kraj może realizować plany zwiększenia mocy pokrywanej z OZE, wykorzystując inteligentną politykę i najnowsze technologie.

Ogromny potencjał Egiptu.

Potencjał energii odnawialnej w Egipcie jest ogromny, a świetnym dowodem wykorzystania go jest imponujący Benban Solar Park – największa na świecie elektrownia fotowoltaiczna. Kraj ma szansę jeszcze zwiększyć udział OZE w produkcji energii, ale żeby się tak stało  ilość inwestycji musi się znacznie zwiększyć. Wymaga to stabilnych ram politycznych i usprawnionej regulacji, które będą jasne dla inwestorów. Projekty z sektora energetyki odnawialnej nie tylko pomagają sprostać rosnącemu krajowemu zapotrzebowaniu na energię, ale mogą również przyczynić się do rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i ożywienia lokalnego przemysłu.

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej

Redakcja GLOBEnergia