Z inicjatywy grajewskiego samorządu powstałe klaster „Energetyczne Grajewo”. Poprzez budowę instalacji OZE oraz sieci dystrybucji możliwe jest stworzenie niezależnego energetycznie powiatu. Zyski będą duże – energia elektryczna może być nawet trzykrotnie tańsza dzięki zmniejszeniu kosztów przesyłu, w znacznym stopniu odpowiadających za wysokie ceny prądu i ciepła.

Trzy razy niższe koszty energii w Grajewie

Jak podaje Gazeta Współczesna, rola odnawialnych źródeł energii w Grajewie będzie wzrastać. Wyprodukowaną w powiecie energią będą mogły być zasilane latarnie uliczne, pływalnia miejska, a w przyszłości nawet szpital. Będzie to możliwe dzięki powstaniu klastra energetycznego, zrzeszającego producentów, dystrybutorów oraz odbiorców energii. Ciepło i energia elektryczna produkowane będą z różnych źródeł, m.in. gazu, biomasy i fotowoltaiki. Będą mogły być odsprzedawane zarówno do spółek miejskich, jak i firm – nawet po trzykrotnie niższych cenach, niż w przypadku energii od głównych dostawców. Jest to bardzo konkurencyjna oferta. Koszt energii elektrycznej często zajmuje znaczącą część rachunku ekonomicznego przedsiębiorstw, szczególnie dla firm zajmujących się produkcją. Miasto również ponosi wysokie koszty zakupu energii, z czego spory udział stanowią koszty przesyłowe. Klastry energetyczne obrazują tendencję do decentralizacji energetyki i pozwalają zaoszczędzić na kosztach transportu energii, a także zminimalizować straty na przesyle.

Współpraca miasta, instytucji i przedsiębiorstw

W grajewskim urzędzie miasta zawarto porozumienie o stworzeniu Klastra Energii „Energetyczne Grajewo”. Miasto Grajewo jest oficjalnym liderem klastra. List intencyjny w sprawie współpracy podpisało dziewięć podmiotów, w tym trzy spółki miejskie, zajmujące się energetyką cieplną, usługami komunalnymi oraz budownictwem społecznym. Wśród partnerów inicjatywy można wymienić nie tylko firmy i instytucje z Grajewa i Białegostoku, ale również… z Wrocławia i Warszawy. Kolejne planowane działania związane z klastrem będą polegać na stworzeniu strategii dotyczącej produkcji energii i jej wykorzystania.

 

Źródło: Gazeta Współczesna

Redakcja GLOBEnergia