W grudniu zostaną przedstawione rekomendacje na rzecz rozwoju OZE na wsi

Wicepremier oraz minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował podczas spotkania z rolnikami w Pułtusku, że resort rolnictwa wraz z ministerstwem klimatu i środowiska powołał specjalny zespół ekspertów, który pracuje nad rozwiązaniami w obszarze rozwoju OZE na wsi.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Technologie OZE mają największy potencjał rozwoju na obszarach wiejskich. Nie bez powodu rolnicy są zainteresowani rozwojem biomasy, fotowoltaiki czy innych źródeł bezemisyjnej energii. Rosnące ceny energii przekładają się na większe koszty prowadzenia coraz bardziej zelektryfikowanych gospodarstw rolnych.

Odpowiadając na pytania rolników Kowalczyk poinformował, że w sprawie energii dla wsi pracuje zespół roboczy, w skład którego wchodzą eksperci z resortów rolnictwa oraz klimatu i środowiska.  Zespół ten do połowy grudnia 2021 roku ma przedstawić rekomendacje rozwiązań w obszarze OZE dla wsi.

– Chodzi o to, aby wykorzystywane były rozproszone źródła energii: fotowoltaika, spiętrzenia wodne, biogazownie, energetyka wiatrowa i magazyny energii. W tym systemie musi być też udział samorządów, bo wówczas można korzystać z różnych źródeł finansowania – podkreślił wicepremier.

Dodał, że chodzi o program przewidujący użycie różnych źródeł odnawialnych – wskazał premier. Podkreślił jednocześnie, cytowany przez PAP, że w różnych miejscach jest sporo środków finansowych i jeżeli uda się je skoordynować, to w efekcie powinien powstać program „dość atrakcyjny finansowo”.

W jego opinii w obszarze energetycznym na wsi „ideałem” byłoby powoływanie spółdzielni energetycznych z udziałem samorządów.

Rząd planuje ułatwić inwestycje w OZE

Rozwój OZE na wsi może odegrać ważną rolę w osiągnięciu celów polityki energetycznej. Minister Anna Moskwa podczas panelu „Recovery Plan – An Opportunity To Speed Up Green Investment In V4 Countries” na konferencji Central European Energy Conference 2021, zaznaczyła, że przejście na gospodarkę ekologiczną jest jednym z kluczowych elementów reform przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO)

- Dlatego planujemy zreformować istniejące ramy regulacyjne i zwiększyć możliwości inwestycyjne związane z wdrażaniem OZE. W tym zakresie wprowadzone zostaną nowe, uproszczone i przyjazne dla inwestorów ramy regulacyjne dotyczące offshore oraz rozwoju energetyki rozproszonej, w tym prosumentów energii – poinformowała.

Dodała, że do połowy 2026 roku moce produkcyjne energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce wzrosną do 23,5 GW.

Wczoraj rząd podpisał kolejne porozumienie sektorowe, tym razem z branżą biogazu i biometanu. Celem dokumentu jest maksymalizacja udziału lokalnych przedsiębiorców w budowie nowych sektorów w Polsce. Współpraca z przedsiębiorcami ma przełożyć się na budowę i eksploatację krajowych biogazowni i biometanowni.

Redakcja: Patrycja Rapacka / Źródło: Polska Agencja Prasowa/MRiRW

Zobacz również