W grudniu zostanie podpisane porozumienie sektorowe branży fotowoltaicznej

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformowali podczas jednego z wydarzeń, że w grudniu zostanie podpisane porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne

Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska poinformował podczas uroczystości podpisania umowy sektorowej dla rynku biogazu i biometanu, że podobne porozumienie zostanie zawarte w grudniu 2021 roku, ale na rzecz sektora fotowoltaicznego.

- Planujemy w grudniu podpisanie porozumienia dotyczącego sektora i przemysłu fotowoltaiki w Polsce – powiedział Zyska.

Przypomnijmy, że 11 września 2020 roku polskie podmioty gospodarcze z branży fotowoltaicznej podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju sektora PV. Celem dokumentu jest współpraca przemysłu, firm wytwórczych i usługowych, nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji rządowej w celu mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw dla sektora fotowoltaiki. Efektem wspólnych działań miało być wypracowanie, podpisanie i realizacja porozumienia sektorowego, którego podstawowym celem jest maksymalizacja local content, rozumianego jako udział polskich przedsiębiorców w całym łańcuchu wartości.

Łączna moc zainstalowana w sektorze energetyki słonecznej na koniec września 2021 roku wyniosła 6,3 GW, gdzie moc zainstalowana w samych mikroinstalacjach fotowoltaicznych to 4,757 GW. Obecnie stawia to fotowoltaikę na drugim miejscu po energetyce wiatrowej, największą technologią OZE w Polskim systemie elektroenergetycznym.

Warto podkreślić, że branża rozwija się na tyle, że cele zawarte w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku, są już praktycznie nieaktualne. W dokumencie wskazano, że nastąpi wzrost mocy zainstalowanych w Polsce do ok. 5-7 GW w 2030 roku oraz 10-16 GW w 2040 roku. Oznacza to, że w praktyce ten cel na 2030 rok został osiągnięty już obecnie.

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej w rozmowie z Wnp.pl wskazał, że na początku bieżącego roku instytut oceniał, że w 2025 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wzrośnie do 15 GW. Teraz wskazuje, że będzie to liczba 17,5 GW. W 2021 roku roku przybędzie nowych mikroinstalacji PV o łącznej mocy nie 1,4 GW, a około 1,8-2,0 GW. Do tego doliczyć należy 0,8-0,9 GW w farmach fotowoltaicznych.

- Nie przewidywaliśmy wtedy, że powstanie tak duża presja na wzrost cen energii, jak to się stało w III kwartale, ani że decyzja o zakończeniu obecnego, tzw. opustowego systemu wsparcia prosumentów wywoła tak duże poruszenie na rynku. Te dwa czynniki znacznie przyspieszyły rozwój mikroinstalacji i tym samym całego rynku – wyjaśnił.

Źródło: Sejm/Wnp.pl


Od redakcji:

Z jednej strony cieszy próba podejścia systemowego dla branży fotowoltaicznej w Polsce, a z drugiej strony na porozumienie branżowe kładzie się cieniem procedowana ustawa o OZE. Zakończenie systemu opustów, praktycznie bez okresu przejściowego wzburzyło branżę fotowoltaiczną. Krytyczne głosy pochodzą również od posłów i senatorów koalicji rządzącej, chociaż nie determinuje to wyniku głosowania. Trudno się dziwić presji na rynek wywołanej poprzez ogłoszenie nowego, znacznie gorszego systemu rozliczeń. Polacy masowo rzucili się na montaż instalacji fotowoltaicznych, by zdążyć przed 1 kwietnia. Wywołało to przeciążenie w branży i presję na wyższe ceny, Niestety liczymy się potem z zapaścią rynku, co będzie sporym kłopotem dla polskich producentów modułów fotowoltaicznych. Porozumienie sektorowe ma wspierać lokalny łańcuch dostaw, co będzie wielkim wyzwaniem w obliczu tak wielkich utrudnień rynkowych dla polskiego przemysłu.

Zobacz również