W ciągu zaledwie pół roku oddano do użytku 10 nowych farm wiatrowych, zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii, Chin, Niemiec, Portugalii, Belgii oraz USA. Średnia, łączna moc nowej farmy wiatrowej budowanej w I półroczu 2020 roku wyniosła 254 MW w porównaniu do 325 MW w 2019 roku.

źródło: World Forum Offshore Wind

Na koniec czerwca 2020 roku w skali światowej łączna, zainstalowana mocy sięgnęła 29 839 MW, co daje prawie 30 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Na te moce składa się 157 farm wiatrowych na morzu tj. 105 w Europie, 50 w Azji oraz 2 w USA. Eksperci spodziewają się na podobnym poziomie rozwoju sektora offshore wind w drugiej połowie 2020 roku.

Liderzy w offshore

Liderem morskiej energetyki wiatrowej pod względem mocy zainstalowanej pozostaje Wielka Brytania (10 424 MW). Na kolejnych miejscach uplasowały się Niemcy (7701 MW) oraz Chiny (6358 MW). Interesujący jest fakt, że czwarte miejsce zajmuje Belgia z 1776 MW mocy zainstalowanej, która wyprzedziła Danię z 1738 MW.
W pierwszym półroczu 2020 roku Wielka Brytania zwiększyła potencjał offshore wind o 714 MW, Niemcy o 203 MW, natomiast Chiny – aż o 1,4 GW. Obecnie w budowie (do czerwca 2020 roku) jest około 8 GW mocy, z czego 57 proc. instalacji jest realizowanych na terenie Chin.

Co z Polską?

Polska ma także ambicje dołączenia do peletonu państw rozwijających morską energetykę wiatrową. Nasz kraj ma dostęp do Morza Bałtyckiego, które posiada liczne zalety sprzyjające budowie farm wiatrowych np. małą głębokość, niskie zasolenie. Biorąc pod uwagę doświadczenia Danii i Niemiec oraz szacunki siły wiatru na Bałtyku, można założyć, że potencjał mocy w polskiej WSE (Wyłącznej Strefie Ekonomicznej) wynosi co najmniej 10-12 GW, a potencjał wytwórczy sięga 50 TWh rocznie (dane PSEW). Bez względu na ambicje, w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej ważne są regulacje. Branża cały czas czeka na przyjęcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Zbigniew Gryglas na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach poinformował, że moce wytwórcze polskich farm wiatrowych będą docelowo wyższe niż planowane 10,4 GW. Zapowiedział ponadto, że projekt ustawy o promocji energii z morskich farm wiatrowych w październiku powinien trafić do Sejmu

Opracowano na podstawie: World Forum Offshore Wind

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom