Przewaga mikroinstalacji

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku na obszarze operatora TAURON Dystrybucja  pracę rozpoczęło 43 978 nowych mikroinstalacji o łącznej mocy 320 MW. Średnia wielkość mikroinstalacji przyłączonych na obszarze działań TAURON w 2021 roku wyniosła 7,3 kW, co oznacza wzrost względem poprzednich lat – wskazuje SBF POLSKA PV. Oprócz mikroinstalacji w pierwszym półroczu OSD podłączył również małe, średnie i duże instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 36 MW. Udział mocy mikroinstalacji spośród łącznej mocy wszystkich instalacji fotowoltaicznych przyłączonych na tym obszarze wyniósł 90 proc.

Z dotychczasowych analiz rynku PV w Polsce prowadzonych przez SBF POLSKA PV wynika, że zazwyczaj to drugi kwartał roku jest bardziej owocny dla branży i sektora. W I kwartale 2021 roku do sieci Taurona przyłączono 16 100 mikroinstalacji (117 MW) i 21 MW instalacji o mocy większej niż 50 kW. W drugim kwartale było to już 27 878 mikroinstalacji (204 MW), oraz 16 MW małych, średnich i dużych instalacji.

Prognozy na drugie półrocze 2021 roku

Choć branża obawiała się spowolnienia na rynku domowych instalacji fotowoltaicznych po zakończeniu w grudniu 2020 roku drugiego naboru w programie Mój Prąd, to dane wskazują, że inwestorzy zdecydowali się na inwestycję we własne źródło energii  pomimo niejasnych komunikatów na temat dotacji. Aktualnie na obszarze TAURON Dystrybucja pracuje już ponad 189 170 mikroinstalacji o łącznej mocy około 1 289,8 MW.

W pierwszej połowie roku 2021 TAURON Dystrybucja S.A. podłączył o 9 347 mikroinstalacji więcej niż w tym samym okresie w roku 2020, co świadczy o tym, iż rynek wciąż rozwija się bardzo dynamicznie.

– Zakładając, że rynek będzie rósł proporcjonalnie względem roku poprzedniego to w drugiej połowie roku możemy spodziewać się przyłączenia około 80 tys. nowych instalacji do oddziałów TAURON Dystrybucja – prognozuje SBF POLSKA PV.

Dokładna analiza rynku PV w Polsce będzie dostępna wkrótce na portalu www.polskapv.pl, gdzie ukaże się nowy raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV “Rynek Instalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘21 – stan na 30 czerwca 2021”.

Pozostali operatorzy także odnotowują wzrost przyłączy

Na łamach Globenergia.pl informowaliśmy także o wynikach pozostałych operatorów w kontekście przyłączy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z danych Energa Operator wynika, iż w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku przyłączono 32 778 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 255,25 MW. Większość z nich, bo aż 22 574 mikroinstalacje (161,89 MW) zostały podłączone w drugim kwartale roku.

Opublikowaliśmy też dane dotyczące największego Operatora Sieci Dystrybucyjnych w Polsce – PGE Dystrybucja. W pierwszym półroczu 2021 roku PGE przyłączyło 46 120 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 314 MW. Według danych PGE Dystrybucja S.A. w drugim kwartale 2021 roku przyłączono 33 278 mikroinstalacji o łącznej mocy 234 MW.

Z kolei ENEA Operator w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku przyłączył 17 828 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 138 MW. Podobnie jak w przypadku PGE Dystrybucja, tempo nowych przyłączeń zostało zachowane.

W sumie według stanu na koniec czerwca 2021 roki (dane Agenci Rynku Energii), w Polsce jest 602 021 prosumentów PV. Łączna moc zainstalowana w ich instalacjach wyniosła 3 980  MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 433 020,6 MWh energii, natomiast od początku 2021 roku łącznie 1 220 725,6 MWh.

Redakcja GLOBEnergia