W lutym 2015 Komisja Europejska zorganizowała spotkanie inaugurujące uruchomienie strategii rozwoju ogrzewania i chłodzenia dla Unii Europejskiej. Była to kwestia całkowicie niezbędna.

Większość krajów UE, jak również sama Bruksela, zostały oparte zbyt mocno na sektorze energii elektrycznej. Pierwszy szkic wspomnianej strategii, który prawdopodobnie wkrótce zostanie oficjalnie wydany, już teraz pojawił się w Internecie. Jest to 12-stronnicowy komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. 

Jaki jest obecny stan rzeczy?
Rzekomy „dokument strategiczny”, w rzeczywistości nie zawiera aż tak dużo strategii. Znaczna ilość miejsca w tym opracowaniu poświęcona jest na podsumowanie obecnego stanu rzeczy. Sytuacja ta była do przewidzenia, ponieważ Komisja Europejska na początku lutego ubiegłego roku przyznała, że posiada stosunkowo mało informacji z rynku ogrzewania i chłodzenia w Europie. 
Trzeba przyznać, że przygotowane dane są bardzo interesujące, jednak pokazują one również dość wyraźnie, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Według dokumentu, więcej niż 50% energii końcowej jest zużywane przez sektor ogrzewnictwa i chłodnictwa, z czego: 45% jest używane w budynkach mieszkalnych, 37% w przemyśle, zaś 18% w sektorze usług. Choć żaden z tych sektorów nie jest na tyle mały, aby mógł zostać pominięty, to budynki mieszkalne są zdecydowanie najważniejszym elementem. Niemniej jednak, tempo w jakim stare budynki są odnawiane i przebudowywane jest w Europie na zaskakująco niskim poziomie – znajduje się w przedziale między 0,4 a 1,2%. Są to zdecydowanie za niskie wartości, aby móc osiągnąć cele klimatyczne Europy. 
 
Dobrowolne, przejrzyste działania i brak krytycznych pytań
Komisja chce konkretnie wprowadzić środki mające na celu informowanie oraz dobrowolne działania. Celem jest, aby rozwinąć system, obejmujący istniejące systemy grzewcze. 
Prawdą jest, że 70% obywateli Europy mieszka w domach, których są właścicielami, ale dylemat najemca/właściciel ma być poświęcony rozdzieleniu korzyści i kosztów renowacji w aspekcie energetycznym w bardziej uczciwy sposób. Jednakże, tak jak w przypadku innych środków, nie jest jasne, w jaki sposób cel ten ma zostać osiągnięty. Temat jest dopiero weryfikowany. 
Inne tematy, które są wymienione, ale nie zostały wyjaśnione i zdefiniowane, obejmują zachęty do zwiększonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, łączenie rynków energii elektrycznej i ciepła (na przykład za pomocą sieci ciepłowniczych i pompy ciepła) oraz lepsze możliwości finansowania w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej. Sama strategia nie jest zbyt wielkim osiągnięciem, czego już wcześniej można było się spodziewać. Wiele zależy od tego, jak poszczególne punkty zostaną uprawomocnione i zastosowane w praktyce. Niewątpliwie potrwa do dłuższą chwilę. 
 
Niemniej jednak, stwierdzenie, aby koncentrować się na potrzebach klienta końcowego daje podstawy do nadziei. Już kiedyś takie podejście zadziałało z energią elektryczną. W przeszłości, inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną  w wielu krajach były wspierane w dużej mierze przez osoby fizyczne. Dlaczego nie może to zadziałać również z ogrzewaniem? 
 
Źródło: sunwindenergy.com