W jakich godzinach instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

instalacje fotowoltaiczne

Przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z każdego zainstalowanego kWp mocy. Najwięcej energii - nawet do 70% - instalacja fotowoltaiczna będzie produkować i w miesiącach letnich, a dokładnie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża (nawet do kilkuset procent) w zależności od danego miesiąca i pogody. W których godzinach instalacja fotowoltaiczna produkuje energię? Jak zmienia się produkcja w zależności od pory roku i pogody? Przedstawiamy rozkład produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej na przykładzie instalacji o mocy około 3 kWp zlokalizowanej w Małopolsce.

W jakich godzinach instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną?

Przeanalizujmy w jakich godzinach w różnych porach roku instalacja fotowoltaiczna produkowała najwięcej energii elektrycznej. Do analizy wybrano po jednym słonecznym i pochmurnym dniu ze środkowego miesiąca każdego z czterech kwartałów 2019 roku. Instalacja o mocy około 3 kWp, na której oparto analizę znajduje się w województwie małopolskim i należy do anonimowego inwestora.

W jakich godzinach instalacja fotowoltaiczna produkuje energię zimą?


Analizę oparto o wybrany słoneczny i pochmurny dzień w lutym 2019 roku.

Jak można zaobserwować na powyższym wykresie, instalacja rozpoczęła produkcję energii elektrycznej przed godziną 7:00 podczas słonecznego dnia i o godzinie 10:00 podczas pochmurnego dnia. Szczytowa moc chwilowa w obu przypadkach została osiągnięta w okolicach godziny 11:30. W pochmurny dzień instalacja skończyła produkować energię już około 15:00, a w słoneczny dwie godziny później - około 17:00.

W słoneczny dzień zimowy instalacja działała zatem około 10 godzin, a w pochmurny dzień zimowy instalacja działała około 5 godzin. W ciągu analizowanego słonecznego dnia w lutym instalacja wyprodukowała 10,56 kWh, a w ciągu pochmurnego dnia w lutym instalacja wyprodukowała 0,59 kWh.

W jakich godzinach instalacja fotowoltaiczna produkuje energię wiosną?

Analizę oparto o wybrany słoneczny i pochmurny dzień w maju 2019 roku.

Jak można zaobserwować na powyższym wykresie, instalacja rozpoczęła produkcję energii elektrycznej już około godziny 6:00 rano podczas słonecznego dnia i o godzinie 7:30 podczas pochmurnego dnia. Szczytowa moc chwilowa w słoneczny wiosenny dzień została osiągnięta w okolicach godziny 13:00, a w pochmurny dzień w okolicach 11:00 i 16:00. Warto zaobserwować, że w pochmurny dzień nie było wyraźnego piku mocy chwilowej, a podobna wartość szczytowa została osiągnięta zarówno przed południem jak i po południu.

Wykres obrazuje również, jak duży wpływ może mieć zachmurzenie na pracę instalacji fotowoltaicznej. W tym przypadku szczytowe wartości mocy chwilowej różnią się aż o 2485W.

Zarówno w pochmurny jak i słoneczny wiosenny dzień instalacja skończyła produkować energię około godziny 19:00.

W słoneczny dzień majowy instalacja działała zatem około 13 godzin, ze szczytem mocy chwilowej około godziny 13:00. W pochmurny dzień zimowy instalacja działała około 11,5 godziny, a moc chwilowa utrzymywała się na podobnym poziomie przez cały dzień.

W ciągu analizowanego słonecznego dnia w maju instalacja wyprodukowała 22,14 kWh, a pochmurnego dnia w maju instalacja wyprodukowała 1,61 kWh.

W jakich godzinach instalacja fotowoltaiczna produkuje energię latem?

Analizę oparto o wybrany słoneczny i pochmurny dzień w sierpniu 2019 roku.

Jak można zaobserwować na powyższym wykresie, instalacja rozpoczynała produkcję energii elektrycznej o godzinie 6:00 podczas słonecznego dnia i około godziny 8:00 podczas pochmurnego dnia. Szczyt mocy chwilowej w słoneczny letni dzień nastąpił w okolicach godziny 12:30, a w pochmurny dzień w okolicach 11:00. Na wykresie można wyraźnie zaobserwować, w których godzinach słońce przebijało się przez chmury.

Zarówno w pochmurny jak i słoneczny dzień instalacja skończyła produkować energię około 19:30.

W słoneczny dzień sierpniowy instalacja działała przeszło 13,5 godziny, a w pochmurny dzień zimowy instalacja działała około 11,5 godziny. Kilka pików w ciągu dnia obrazuje, w których godzinach słońce przebijało się przez chmury. Szczytowa wartość mocy chwilowej jest podobna dla pochmurnego i słonecznego dnia.

W ciągu analizowanego słonecznego dnia w sierpniu instalacja wyprodukowała 20,33 kWh, a w ciągu pochmurnego dnia około 4,58 kWh.

W jakich godzinach instalacja fotowoltaiczna produkuje energię jesienią?

Analizę oparto o wybrany słoneczny i pochmurny dzień w listopadzie 2019 roku.

Jak można zaobserwować na powyższym wykresie, instalacja rozpoczynała produkcję energii elektrycznej o godzinie 7:00 podczas słonecznego dnia i około 8:00 podczas pochmurnego dnia. Szczyt mocy chwilowej w słoneczny i pochmurny jesienny dzień nastąpił w okolicach godziny 10:00.

W słoneczny dzień instalacja skończyła produkować energię około 16:00, a w pochmurny dzień już przed 14:00.

W słoneczny dzień listopadowy instalacja działała około 9 godzin, ze szczytem mocy chwilowej około godziny 10:00. W pochmurny dzień zimowy instalacja działała około 6 godzin, również ze szczytem mocy chwilowej około godziny 10:00.

W ciągu analizowanego słonecznego dnia w listopadzie instalacja wyprodukowała 4,56 Wh, a w ciągu pochmurnego dnia około 0,6 Wh.

Podsumowanie

Na wykresach widać jak zmienia się długość dnia w poszczególnych dniach w czterech porach roku, a co za tym idzie - długość pracy instalacji fotowoltaicznej w ciągu dnia.

Zarówno szczytowe moce chwilowe jak i poziom produkcji w słoneczne dni na wiosnę i w lecie są na bardzo podobnym poziomie, jednak porównanie z produkcją podczas jesieni i zimy wykazuje już znaczące różnice.

Na przedstawionych wykresach bardzo wyraźnie widać, jak duży wpływ na pracę instalacji fotowoltaicznej może mieć zachmurzenie. Okazuje się jednak, że takich dni, w których oddziaływanie zachmurzenia na instalację PV jest duże, od kwietnia do września jest stosunkowo niewiele.

Zobacz również