Do głównych zmian, zatwierdzonych w programie Prosument, należy zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej oraz wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia tj. wyższą dotację. Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt.

Zmienione zapisy programu będą obowiązywały dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW – oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków.
„W końcu ktoś pomyślał o nas „pompiarzach”. Wszystkie wcześniejsze programy dotyczyły fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych. Prosument w swej pierwotnej postaci „wymuszał ” zakup elektrowni słonecznych i dopiero wtedy można było starać się o dofinansowanie do pomp ciepła.
Warunki jakie są stawiane przez program Prosument wykluczają nierzetelnych wykonawców. Wykluczają również pompy niewiadomego pochodzenia. Myślę, że poprawka pomoże potencjalnemu inwestorowi w podjęciu decyzji o konfiguracji najlepszego dla niego systemu – czy instaluje elektrownię fotowoltaiczną, czy pompę ciepła czy jedno i drugie.”

Grzegorz Żbik
Doradca Techniczno-Handlowy
HENNLICH Sp. z o.o.


Źródło: GLOBEnergia Plus 7/2015