W których regionach świata wykorzystuje się najwięcej OZE?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) opracowała raport opisujący strukturę obecnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ich rozwój na świecie.

Choć nowych mocy pochodzących ze źródeł odnawialnych przybywa na całym świecie, to ich rozłożenie jest nierównomierne. Jak rozkładały się nowe moce OZE dodane w poszczególnych rejonach świata w 2019 roku? Które regiony mają największy udział OZE?

Źródło: IRENA

1. Azja

Azja jest odpowiedzialna aż za 54% mocy OZE dodanych w ubiegłym roku. W 2019 roku w Azji przybyło 95,5 GW, co oznacza wzrost o 9,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodane moce zwiększyły sumaryczną moc OZE zainstalowaną w Azji do 1 119 GW. Azja znajduje się na pierwszym miejscu na świecie jeśli chodzi o moc zainstalowaną i udział energii odnawialnej, który wynosi 44%.

2. Europa

Na drugim miejscu pod względem mocy zainstalowanych i udziału OZE na świecie znajduje się Europa. To tu sumarycznie na koniec 2019 roku funkcjonowało 573 GW mocy opartych na OZE. 35,3 GW zostało dodane w ubiegłym roku, co przekłada się na wzrost na poziomie 6,6% w porównaniu z 2018 rokiem. Udział Europy w globalnej strukturze OZE wynosi obecnie 23%.

3. Ameryka Północna

W 2019 roku w Ameryce Północnej przybyło 6% mocy z odnawialnych źródeł, czyli 22,3 dodatkowych GW. Dzięki nowym mocom, na koniec 2019 roku w Ameryce Północnej funkcjonowało 391 GW, które stanowią 15% w globalnej strukturze i klasyfikują Amerykę Północną na trzecim miejscu na świecie.

4. Ameryka Południowa

Moc zainstalowana w OZE w Ameryce Południowej na koniec 2019 roku wyniosła 221 GW, co stanowi 9% w strukturze globalnej. Tylko w ubiegłym roku przybyło 8,4 GW nowych mocy, co przekłada się na wzrost na poziomie 4%.

5. Eurazja

Moc zainstalowana w OZE w Eurazji na koniec 2019 roku wyniosła 106 GW, co pokrywa 4% w strukturze globalnej. W ubiegłym roku Eurazja zainstalowała 3,1 GW nowych mocy OZE, co przekłada się na wzrost na poziomie 3%.

6. Afryka

W Afryce na koniec 2019 roku funkcjonowało 48 GW pochodzących z OZE, co stanowiło 2% w globalnej strukturze. W ubiegłym roku w Afryce zainstalowano 2 GW nowych mocy OZE, co przekłada się na wzrost na poziomie 4,3%.

7. Oceania

Oceania znalazła się na trzecim miejscu od końca wśród rejonów świata jeśli chodzi o nowe moce zainstalowane, ale na podium jeśli chodzi o stopień w rozwoju. W 2019 roku w Oceanii zainstalowano 6,2 GW nowych mocy OZE co przekłada się na wzrost aż o 18,4% w porównaniu z 2018 rokiem! Ogólny udział mocy zainstalowanych w OZE w Oceanii wynosi 2%, co odpowiada 40 GW.

8. Bliski Wschód

Na Bliskim Wschodzie również odnotowano dynamiczny rozwój, na poziomie 12,6% w stosunku z 2018 rokiem. Zainstalowano 2,5 GW nowych mocy, co zwiększyło skumulowaną moc zainstalowaną na Bliskim Wschodzie do 23GW. Udział Bliskiego Wschodu w globalnej strukturze mocy zainstalowanej w OZE wynosi 1%.

9. Ameryka Środkowa i Karaiby

Na ostatnim miejscu znalazły się Ameryka Środkowa i Karaiby. Moc zainstalowana w OZE w Ameryce Środkowej i na Karaibach na koniec 2019 roku wyniosła 16 GW, co pokrywa 1% w strukturze globalnej. W ubiegłym roku w tym regionie przybyło 0,6 GW nowych mocy, co przekłada się na wzrost na poziomie 4,1%.

Podsumowanie

Według danych IRENA, skumulowana moc zainstalowana w OZE na koniec 2019 roku wyniosła 2 537 GW, z czego 176 GW stanowią nowe odnawialne moce wytwórcze zainstalowane w 2019 roku. 54% z mocy dodanych w 2019 roku pokryła Azja, gdzie na koniec 2019 roku funkcjonowało 1 119 GW mocy odnawialnych.


Jak nowe moce przekładają się na wykorzystane technologie?
Sprawdź TUTAJ