Zużycie paliw do produkcji ciepła w 2017 r. bazowało na węglu kamiennym (72,21%), odnawialne źródła stanowiły jedynie 8,79% wszystkich paliw. W tym najwięcej, bo aż 7,42% stanowiła biomasa.

Udział poszczególnych paliw w wytwarzaniu ciepła jest dość zróżnicowany pod względem terytorialnym. W sześciu województwach ponad 90% ciepła wytwarzane było z paliw węglowych (świętokrzyskie, dolnośląskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie i małopolskie), w województwie lubuskim dominował gaz ziemny (88,6%). Najwięcej natomiast ciepła, ze źródeł odnawialnych wytwarzane było w województwie kujawsko-pomorskim (37,8%) i w województwie pomorskim (16,3%).

Ciepło uzyskane z odzysku wynosiło w 2017 r. 36 053,1 TJ, co jest wartością o 2 930 TJ większą niż 2016 r. i o 11 113,7 TJ większą od wartości uzyskanej w 2002 r.

Ile kosztuje ciepło w zależności od źródła?

Średnia cena ciepła (ze wszystkich źródeł) wynosiła 37,86 zł/GJ. Cena ciepła uzyskanego ze spalania węgla kamiennego wynosiła 37,06 zł/GJ. Zdecydowanie najwięcej trzeba było zapłacić za ciepło pochodzące z oleju opałowego lekkiego, bo aż 63,70 zł/GJ. Ciepło uzyskane z biomasy kosztowało 41,21 zł/GJ (0,5% mniej niż w 2016 r.), a średnia cena ciepła pozyskanego z innych odnawialnych źródeł energii wynosiła 34,49 zł/GJ (6,1% mniej niż w 2016 r.).

Ile surowców zużyto do produkcji ciepła?

W 2017 r. Zużyto 33 571 663,6 GJ biomasy, 211 549, 8 GJ biogazu, 5 358 866,3 GJ odpadów komunalnych stałych do wytworzenia paliwa, 637 341,3 GJ pozostałych źródeł energii.

Biomasa była wykorzystywana głównie w województwie kujawsko pomorskim (11 785 156,3 GJ), biogaz używany był w trzech województwach (kujawsko-pomorskim, mazowieckim (124 979,6 GJ) oraz śląskim. Odpady komunalne używane były głównie w województwach mazowieckim i małopolskim, a pozostałe źródła odnawialne wykorzystywane były szczególnie w Małopolsce 536 459,3 GJ.

Łącznie w 2017 r. wydano: 647 618,8 tys. zł na biomasę; 1 370,2 tys. zł na biogaz; 95,1 tys. zł na odpady komunalne i 562,3 tys. zł na inne odnawialne źródła energii. Stanowi to 10,79% całkowitych kosztów paliw zużytych do wytworzenia ciepła (6 022 254,2 tys. zł za całość paliw).

W 2017 r. uzyskano w sumie 395 596 919,5 GJ energii cieplnej, w tym 33 589 801,6 GJ ze żródeł odnawialnych.

  • 30 234 616,4 GJ pochodziło z biomasy,
  • 5 461 GJ z biogazu,
  • 2 727 484,6 GJ z odpadów komunalnych i
  • 622 239,6 GJ z innych odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie ze statystykami najbardziej dochodowym odnawialnym źródłem energii jest biomasa – z jej sprzedaży osiągnięto 266 753,1 tysięcy złotych (za 6 472 282,8 GJ dostępnych na sprzedaż). Z odpadów komunalnych uzyskano 61 957, 5 tysięcy złotych za 2 007 103,3 GJ. Ciepło z biogazu nie było dostępne na sprzedaż, lub w tak niewielkich ilościach, że zostało w statystykach pominięte. Pozostałe odnawialne źródła energii przyniosły dochód o wartości 16 407 tysięcy złotych za 475 729 GJ sprzedanej energii. Stanowią one 3,51% łącznych zysków ze sprzedaży energii cieplnej w Polsce, w 2017 r. (łączna sprzedaż przyniosła 9 845 823.3 tysięcy złotych dochodu).

Wydatki na infrastrukturę

Na inwestycje związane z modernizacją, rozwojem i ochroną środowiska wydano w 2017 r. 2 859 947,7 tysięcy złotych, w tym: 1 776 143,5 tysięcy złotych na wytwarzanie ciepła i 1 083 804,2 tysiące złotych na przesył i dystrybucję ciepła. Najwięcej w tym celu wydano w województwach śląskim (480 900,1 tysięcy złotych) i mazowieckim (469 744,3 tysiące złotych).

Najmniej zainwestowano w województwach Podlaskim (6 548,9 tys. zł) i Świętokrzyskim (6 967,2 tys. zł).

Wszystkie inwestycje w Polsce otrzymały w sumie dofinansowanie w wysokości 406 898,1 tys. zł. Najwięcej otrzymały inwestycje w Wielkopolsce (65 492,4 tys. zł) i województwo opolskie (49 212,1 tys. zł).

Najmniejsze wsparcie otrzymały przedsiębiorstwa na Podlasiu (3 244,1 tys. zł).
Od 2016 r. do 2017 r. spadła emisja CO2 o 21,1 tonę/TJ; SO2 o 0,1 tony/TJ; NOx o 0,03 tony/TJ oraz pyłów o 0,03 tony/TJ. W porównaniu emisyjność od 2002 r. spadła o 17,63% w przypadku CO2; o 72,6% dla SO2; 50% dla NOx oraz 85,71% w przypadku pyłów.

Najwięcej CO2 (25 434 513,8 ton), SO2 (39 755,9 ton) i NOx (27 950,9 ton) pochodzi od spółek akcyjnych, za emisję pyłów (5 392 tony) odpowiedzialne są spółki z o.o.

Pod względem województw, w 2017 r., największą emisją CO2 cechują się Mazowsze, Śląsk i woj. kujawsko-pomorskie, najmniejszą zaś Podlasie i woj. lubuskie. SO2 pochodzi głównie z tych samych województw co CO2, tak samo z emisją NOx.

Jedyny wyjątek stanowi produkcja pyłów, gdzie województwo kujawsko-pomorskie osiąga stosunkowo niskie wyniki emisyjności. We wszystkich przypadkach najmniejszą emisyjnością cechuje się województwo lubuskie.

Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie URE

Redakcja GLOBEnergia