W I kwartale 2018 roku zainstalowano prawie 170 MW nowych mocy w instalacjach opartych na odnawialnych źródłach energii.

Przyrost mocy w fotowoltaice wynosi około 6,7 MW. W pierwszym kwartale b.r. zainstalowano w fotowoltaice więcej niż za cały rok 2017, kiedy to przyrost mocy wynosił jedynie niecałe 5 MW. Tak podają nowo uaktualnione dane Urzędu Regulacji Energetyki.

Stan mocy zainstalowanych w OZE

Rodzaj OZE Stan na koniec
2017r. [MW]
Stan na
30.03.2018r.  [MW]
Przyrost
[MW]
Instalacje wykorzystujące
biogaz
235,37 239,89 4,52
Instalacje wykorzystujące
biomasę
1362,03 1363,67 1,64
Instalacje wykorzystujące energię
promieniowania słonecznego
103,90 110,56 6,667
Instalacje wykorzystujące energię
wiatru
5848,67 5856,82 8,15
Instalacje wykorzystujące
hydroenergię
988,38 1136,83 148,45
SUMA 8538,35 8707,77 169,42

Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki

Ogólna moc zainstalowana w OZE wzrosła w ciągu ostatniego kwartału o 169,422 MW.
Największy przyrost mocy dotyczy instalacji wykorzystujących energię wody! Przyrost mocy w tym sektorze URE ocenia na ponad 148 MW. Druga pod względem przyrostu mocy jest energetyka wiatrowa, a trzecia fotowoltaika.

Przyrost mocy w OZE w pierwszym kwartale 2018 roku jest wyższy niż w ciągu całego 2017 roku.
Urząd Regulacji Energetyki tłumaczy, że zmiany mocy zainstalowanych w roku 2017 i 2018, mogą wynikać z aktualizacji decyzji koncesyjnych i ze zmian w rozumieniu pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej.

Redakcja GLOBEnergia