W Łebie powstanie port serwisowy offshore – czy napędzi local content?

Port w Łebie będzie służył do serwisowania morskich farm wiatrowych. Łeba stanie się centrum offshore, gdzie znajdą się bazy serwisowe spółki Baltic Power oraz norweskiego Equinoru i Polenergii. Czy port serwisowy, który powstanie w Łebie zapewni stabilną współpracę polskich i zagranicznych inwestorów i przyczyni się do sprawnego funkcjonowania morskich inwestycji?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Morska energetyka wiatrowa - filar polskiej transformacji energetycznej

Morska energetyka wiatrowa jest określana mianem jednego z głównych filarów polskiej transformacji energetycznej. Energia pozyskiwana z wiatru na Bałtyku nie tylko przyczyni się do bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także wzmocni polską gospodarkę i uczyni polski przemysł bardziej konkurencyjnym za sprawą niższych cen energii elektrycznej. Szansą związaną z wdrożeniem morskiej energetyki wiatrowej jest także budowa nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) zaznacza, że możliwie jak największy local content w łańcuchu dostaw, jest kluczowy dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Największym tego przykładem ma być właśnie port serwisowy, który powstanie w Łebie. Od jego powstania ma zależeć sprawne funkcjonowanie morskich inwestycji.

“Port serwisowy w Łebie to kluczowy element dla realizacji inwestycji Baltic Power. Od jego lokalizacji i efektywności zależy ciągłość pracy i stabilność produkcji energii. Realizacja portu serwisowego w Łebie stworzy nowe miejsca pracy i zwiększy wpływy do lokalnych budżetów.” - komentuje Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, prezes zarządu Baltic Power, dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych PKN ORLEN.

Prezes zarządu Baltic Power dodaje również, że port będzie impulsem ekonomicznym dla całego regionu.

Nowe miejsca pracy

Jak czytamy dalej w komunikacie PSEW, oprócz infrastruktury, powstaną także nowe miejsca pracy. To także szansa na rozwój nowych kierunków nauczania w miejscowych szkołach średnich. Kierunki te będą uwzględniały zapotrzebowanie na pracowników sektora obsługi energetyki.

“Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest dużą szansą dla rozwoju zarówno Łeby, jak i całej gminy, bo pozwala na zwiększenie dochodów poprzez wpływy z dzierżaw terenów portowych przyszłym deweloperom, z podatków, a także ze sprzedaży terenów inwestycyjnych. Niech Łeba stanie się przykładem do naśladowania dla nadmorskich miast, które także mogą aktywnie uczestniczyć w łańcuchu dostaw dla polskiego offshore” - dodaje Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Jak dodaje PSEW, przy odpowiednim wsparciu, morskie farmy wiatrowe mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Dodatkowo mogą przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski i wzmocnić gospodarkę naszego kraju poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa poza wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski i przyczynieniem się do przyspieszenia transformacji energetycznej naszego kraju pozwoli także na budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców. Obecnie przewaga przemysłu gwałtownie się kurczy. Przemysł znajduje się pod ogromną presją w związku z rosnącymi kosztami energii i problemami z dostępnością surowców. Energia z wiatru nie tylko może trzymać koszty produkcji polskich przedsiębiorstw w ryzach, ale także chroni portfele Polaków. Analiza PSEW i Instytutu Jagiellońskiego (IJ) pt. „Lądowa energetyka wiatrowa a ceny hurtowe energii elektrycznej na rynku spot w Polsce” dowodzi, że produkcja energii elektrycznej z wiatru na lądzie istotnie przyczynia się do obniżenia średnich cen energii hurtowych elektrycznej w Polsce.

Opracowano na podstawie materiałów PSEW.

Zobacz również