W Małopolsce Program ochrony powietrza realizowany jest przez 90 gmin. Spośród nich, 24 gminy nie zrealizowało żadnej inwestycji w 2015 roku. 

 
Spośród podmiotów realizujących działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, największy efekt ekologiczny uzyskał Kraków – ograniczenie emisji PM10 na poziomie 102,55 Mg (w roku 2014 było to 93,3 Mg). Wymienić należy także: Suchą Beskidzką (15,59 Mg), Nowy Sącz (6,79 Mg; w roku 2014: 3,4 Mg), Tarnów (5,69 Mg; w roku 2014: 2,5 Mg), Zakopane (3,02 Mg), Miechów (2,56 Mg). Sumarycznie, redukcja emisji PM10 oraz PM2,5 w Małopolsce w roku 2015 wyniosła 150 Mg (w roku 2014 było to 111 Mg), a benzo(a)pirenu 65 kg.
 
W jaki sposób osiągnięto takie wartości? W Małopolsce w 2015 roku, w ramach Programów ochrony powietrza przeprowadzonych zostało ponad 10 000 inwestycji (w 2014 roku było to 8 000 inwestycji), które obejmowały:
• Likwidację kotłów i pieców na paliwo stałe – 4 446
• Termomodernizację budynków – 667
• Inwestycje w odnawialne źródła energii – 5 260
• Modernizację sieci ciepłowniczej – 30
 
W kontekście wymiany źródeł ciepła, a więc likwidacji kotłów i pieców na paliwa stałe, zastosowano w największym stopniu ogrzewanie gazowe (66%). 20% inwestycji stanowiły przyłączenia do sieci ciepłowniczej, 3% zmiana na ogrzewanie elektryczne, a 11% niskoemisyjne kotły na paliwa stałe. Liderem, jeżeli chodzi o ilość inwestycji było miasto Kraków (2918). Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Sucha Beskidzka (476), Nowy Sącz (200), Tarnów (136), Andrychów (72), Miasto Jordanów (71), Miechów (70), Kęty (61), Chrzanów (56), Chełmek (49), Libiąż (47), Wieprz (46) i Trzebinia (41).
 
W przypadku realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, dominującą technologią były kolektory słoneczne – 99%. Wynika to z faktu realizowania na obszarze województwa małopolskiego programów dofinansowujących tego typu instalacje w ramach środków finansowych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Niepołomice, Wieliczka, Skawina, Miechów, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Kamienica, Dobra, Raba Wyżna, Szerzyny, Sękowa, Zabierzów). Co warte uwagi, w Krakowie poza 62 instalacji kolektorów słonecznych, wykonano instalację 11 pomp ciepła. Całkowity koszt realizacji wymienionych działań wyniósł w 2015 roku 77 mln PLN.
 
Nakłady finansowe poniesione na realizację wszystkich inwestycji ograniczających występowanie niskiej emisji w 2015 roku szacuje się na 235 mln PLN (125 mln PLN stanowiło dofinansowanie zewnętrzne), w roku 2014 kwoty te wyniosły odpowiednio 195 mln PLN i 89 mln PLN. Najwięcej środków finansowych przeznaczono w Krakowie i było to 68,8 mln PLN. Wymienić należy ponadto Tarnów (17,6 mln PLN), Chrzanów (11,0 mln PLN), Kamienicę (8,0 mln PLN) oraz Wieliczkę (7,9 mln PLN).
 
W ramach realizacji przez małopolskie gminy Programu ochrony powietrza, w roku 2015 przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej w 239 placówkach (w 2014 roku było to 289 obiektów). Ponadto termomodernizację przeprowadzono w 428 budynków mieszkalnych (w 2014 roku: 635). Podobnie jak w przypadku działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, najwięcej inwestycji zrealizowano w Krakowie – 412 (w 2014 roku: 565), na kolejnych miejscach znalazły się: Chrzanów (25), Kęty (21) i Tarnów (21).
 
Ilość termomodernizowanych budynków niestety nie przełożyła się na jakość działań. Tylko 9% obiektów zostało poddanych pełnej (gruntownej) termomodernizacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów i wymianie okien. Częściowa termomodernizacja została wykonana w 21% budynków i obejmowała docieplenie ścian lub stropodachu. W 65% budynków wymieniono tylko okna, a w 5% budynków modernizacja polegała na wymianie instalacji c.o. i zamontowaniu termostatów grzejnikowych.
 
Łączny koszt działań w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wyniósł w 2015 roku 43 mln PLN, a w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych 24 mln PLN (UMWM, 2016).
 
Opracowanie: RESponsibility.PL
Źródło: GLOBEnergia PLUS 5/2016


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł już dziś!

appstore        google play