Pierwsza pula 20 mln zł, przeznaczonych na preferencyjne kredyty z dotacją na zakup mikroinstalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł, została wyczerpana.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad szybkim uruchomieniem kolejnej transzy finansowania. 
 
W ramach Programu Prosument osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać preferencyjne kredyty i dotacje na zakup i montaż instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł. Wnioski na terenie całego kraju przyjmowane są przez Bank Ochrony Środowiska, który jako jedyny podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Jak poinformował BOŚ, do 30 kwietnia wartość złożonych wniosków przekroczyła 40 mln zł, najwięcej z nich dotyczyło zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.
 
– Tak duże zainteresowanie Programem Prosument świadczy o tym, że trafia on idealnie w potrzeby osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Rozwój odnawialnych źródeł energii przyczyni się do ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza, co jest celem uruchomionego przez Fundusz programu – mówi Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW. 
 
NFOŚiGW uruchomi w najbliższym czasie kolejną transzę finansowania, co zapewni zachowanie płynności w realizacji Programu Prosument. Decyzja o uruchomieniu środków może zapaść po złożeniu przez bank odpowiedniego pisma do NFOŚiGW. Warunkiem uruchomienia kolejnej transzy jest podpisanie przez bank umów, wyczerpujących 80 proc. alokacji.
 
Bank zapowiada złożenie stosownego pisma o przyznanie kolejnej transzy na obsługę Programu Prosument. Obecnie BOŚ przeprowadza weryfikację złożonych wniosków, zaś kolejne przyjmowane są na bieżąco. Każdy z wniosków jest rejestrowany elektronicznie, posiada swój indywidualny numer i jest rozpatrywany zgodnie z kolejnością.
 
Przewidziany na ten rok budżet Programu Prosument, do rozdysponowania poprzez banki, wynosi 200 mln zł. Informacja o uruchomieniu kolejnej transzy finansowania zostanie podana wkrótce.
 
Źródło: NFOŚiGW