W 2020 r. wartość sprzedaży systemów magazynowania energii (wszystkich rodzajów) w Niemczech wzrosła o ponad 10 procent do poziomu 7,1 mld euro. Motorem wzrostu jest rozwój zintegrowanych systemów, elektryfikacja i łączenie różnych sektorów gospodarki i elektromobilności (tzw. sector coupling) oraz rozwój gospodarstw domowych. Na branżę w 2020 r. wpłynęła także pandemia COVID-19. Podczas gdy segment gospodarstw domowych rozwijał się intensywnie, segment magazynów przemysłowych i handlowych odnotował spadek instalacji o około 20 procent w porównaniu do 2019 r.

W Niemczech zainstalowano łącznie ok. 300 tys. przydomowych systemów magazynowania. Zapewniają łącznie 2,3 GWh zielonej energii elektrycznej, co odpowiada zużyciu energii podczas prania w ciągu roku w ponad 20 tys. gospodarstw domowych.

BVES wskazał, że tylko w ubiegłym roku zainstalowano 100 tys. przydomowych systemów magazynowania. Jest to wyraźny sygnał, że gospodarstwa domowe, branża handlowa oraz przemysł stawiają na technologię magazynowania.

BVES wskazuje na braki w regulacjach odnośnie rozwoju magazynów energii. – Zwykłe poleganie na rozbudowie sieci i wciskanie ludzi w przestarzały system energetyczny nie wystarczy dla udanej transformacji energetycznej – tłumaczy jeden z przedstawicieli.

Stagnacja w obszarze magazynów przemysłowych

Inna jest sytuacja w przypadku magazynów energii instalowanych w celu świadczenia usług systemowych dla sektora energetyki. Podczas gdy takie rozwiązania są coraz częściej implementowane w skali międzynarodowej, w Niemczech panuje stagnacja. Regulacje nie wspierają ponadto rozwoju magazynowania wodoru. Z drugiej strony, systemy magazynowania ciepła, które są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle i przyczyniają się do dekarbonizacji tego sektora, wykazują znaczący rozwój.

Branża liczy na odbicie w 2021 r. Głównymi motorami rozwoju będzie ogrzewnictwo, elektromobilność oraz projekty rozwijające instalacje do produkcji zielonego wodoru.

Rola magazynów energii elektrycznej

Systemy magazynowania energii są niezbędnym filarem transformacji energetycznej, ponieważ dostarczają “zieloną” energię elektryczną w nocy, zapewniając wysoki poziom elastyczności funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Magazyny energii są stosowane w sektorze energii elektrycznej, ciepłownictwa, przemysłu  i transportu, ale także na użytek gospodarstw domowych, tak jak w Niemczech. Obecne przydomowe systemy magazynowania energii są wielofunkcyjnym narzędziem dla ekologicznego, stabilnego i efektywnego kosztowo systemu energetycznego i wspierają rozwój megatrendu w energetyce jaki jest model 3D, czyli dekarbonizacja, decentralizacja i cyfryzacja.

Źródło: BVES

 

 

Redakcja GLOBEnergia