Dynamiczny wzrost zainteresowania magazynami energii jest efektem spadku ich cen o około 40% w ciągu ostatnich trzech lat.

Trend na magazynowanie energii w gospodarstwach domowych i na samowystarczalność przyczyni się do podwojenia tej liczby, czyli do przekroczenia 100 000 magazynów energii do 2018 roku – tak szacuje niemieckie stowarzyszenie energetyki słonecznej Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar).

Pierwsze dane podsumowujące stan na koniec 2016 roku, zebrane przez niemieckie stowarzyszenie BSW-Solar mówią o około 52 000 systemów magazynowania energii, obsługujących instalacje fotowoltaiczne. Taka liczba magazynów odpowiada pojemności około 300 MWh energii – szacuje rzecznik BSW-Solar dla PV-magazine.

Tylko w ubiegłym roku, dodanych zostało 20 000 takich systemów, a wzrost ten wynikał ze zmiany modelu zagospodarowania energii z przydomowych instalacji. Odnotowano zauważalny wzrost konsumpcji energii. Nie bez znaczenia był też znaczący spadek cen magazynów.

Mimo iż BSW-Solar szacuje, że ceny magazynów energii spadły o 40% w przeciągu ostatnich trzech lat, nie przedstawiają żadnych konkretnych wartości cenowych.

Ponadto, BSW-Solar donosi, że na dwie osoby planujące instalację systemu fotowoltaicznego, jedna myśli o doposażeniu go systemem magazynowania energii.

Przekroczenie 100 000 sztuk systemów do magazynowania energii do 2018 roku może wydawać się podejściem dość optymistycznym, ale pewne jest jedno –  wzrost zapotrzebowania na urządzenia tej kategorii w Niemczech jest bardzo prawdopodobny, a nawet pewny.

W ubiegłym roku, pisaliśmy dla Państwa o tym, w jaki sposób Niemcy wykorzystują produkowaną energię z instalacji fotowoltaicznej. Sądzono bowiem, że dynamiczny wzrost sprzedaży magazynów energii będzie miał związek ze wzrostem zainteresowania pojazdami elektrycznymi.

Badania na które się powoływano okazały się dość zaskakujące, biorąc pod uwagę oficjalny niemiecki cel na 2020 rok – sprzedaż miliona nowych samochodów elektrycznych.

Taki cel miał prowadzić w następstwie do wprowadzenia na rynek mieszkaniowy mody na instalowanie magazynów energii – przydomowych i indywidualnych.

Jak jednak łatwo zauważyć, ilość systemów solarnych zaopatrzonych  w magazyn energii przewyższa znacznie poziom elektromobilności.

Dokładne dane mówią, że tylko w 2015 roku sprzedano w Niemczech 12 363 samochodów elektrycznych, a do tego co najmniej 20 000 prywatnych, stacjonarnych systemów magazynowania energii do przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Tak, czy inaczej – Niemcy stawiają na magazynowanie energii i udowadniają to już minimum drugi rok z rzędu. Widać również, że rynek ten jest rynkiem bardzo młodym, skoro w ciągu dwóch ostatnich lat zainstalowano ponad 40 000 systemów, a łączna ich ilość na dzień dzisiejszy to ponad 52 000.

 

Jak myślicie? Kiedy taki boom na magazyny energii nastąpi w naszym kraju?

Źródło: pv-magazine

 

Redakcja GLOBEnergia