Przyjęcie Standardu wiąże się ze zobowiązaniem do generacji 50% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do 2030 roku, ze szczególnym naciskiem na intensywny ich rozwój w najbliższych kilkunastu latach. W fazie początkowej podmioty publiczne i dostawcy energii będą zobowiązani do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 26,31% całkowitego obciążenia elektrycznego stanu w 2017 roku. Pozyskanie energii z OZE przez te podmioty ma rosnąć aż do osiągnięcia pułapu 30,54% w 2021 roku. Wprowadzenie tej regulacji ma kosztować przeciętnego mieszkańca stanu mniej niż 2$ miesięcznie.

„Nowy Jork podjął odważne działania, aby stać się krajowym liderem na polu czystej gospodarki energetycznej i podejmuje konkretne, opłacalne kroki w celu ochrony środowiska w nadchodzących dziesięcioleciach”, mówi gubernator Cuomo. „Clean Energy Standard pokazuje, w jaki sposób można wygenerować moc niezbędną do wspierania nowoczesnej gospodarki jednocześnie walcząc ze zmianami klimatycznymi. Nie ma miejsca na błędy – to realne zagrożenie, które wzrasta z dnia na dzień, a ja zachęcam pozostałe stany do przyłączenia się do walki o wspólną przyszłość.”

Respektowanie założeń dokumentu wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. (w stosunku do roku 1990) oraz o 80% do 2050 r. i zwiększenie różnorodności źródeł energii, z których Nowy Jork jest zasilany w energię elektryczną.

Równocześnie Komisja będzie pracować także nad promocją i wsparciem maksymalnej efektywności energetycznej, gdziekolwiek będzie to możliwe i ewaluować wykorzystanie OZE do ogrzewania i chłodzenia, np. z wykorzystaniem pomp ciepła. Na potrzeby stanu New York powstanie także plan rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

The Clean Energy Standard czyni z miasta jednego ze światowych liderów w wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatu i wynikających z nich ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Źródło: governor.ny.gov