W okolicach Bełchatowa powstanie centrum serwisowe farm wiatrowych i fotowoltaicznych


W Piaskach, kilkanaście kilometrów od Bełchatowa, powstanie regionalne centrum serwisowe do obsługi farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Planowe uruchomienie przewidziano na przełomie 2021 i 2022 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Centrum powstanie na półtorahektarowej działce pierwotnie należącej od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Obecnie w tej lokalizacji znajduje się hala magazynowo-produkcyjna wyposażona m.in. w suwnicę pomostową, ułatwiającą transport ładunków ciężkich i wielogabarytowych. Inwestycja znajduje się w centralnej, dobrze skomunikowanej części Polski, w odległości ok. 11 km od trasy A1. Składowane i przechowywane będą tu m.in. przekładnie, generatory, transformatory, a nawet tak duże elementy jak łopaty wiatraka.

Prace serwisowe będą realizować pracownicy PGE, kilkadziesiąt specjalistów przeszkolonych w zakresie napraw i utrzymania turbin wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Bazowanie na własnych kadrach pozwala na szybsze działanie w sytuacji awarii, jest też korzystne ekonomiczne, gdyż w ten sposób inwestor jest samodzielny. Centrum będzie dedykowane do obsługi wyłącznie instalacji OZE należących do PGE.

Transformacja regionu Bełchatowa

Jak czytamy w komunikacie, centrum serwisowe w Piaskach będzie zapleczem magazynowym dla planowanych inwestycji, które Grupa PGE zamierza realizować w ramach sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu Bełchatowa.

Wśród planowanych inwestycji znajdą się instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok 600 MW. Według wstępnych założeń zostaną zbudowane na kilku kompleksach działek o powierzchni całkowitej ponad 500 ha. Jedna z farm PV powstanie w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów, natomiast druga m.in. na terenie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców nazywanego potocznie „Bliźniaczą Górą Kamieńsk” lub „Górą Szczerców”.

Planowana jest także budowa elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 100 MW. Realizacja tych zamierzeń jest jednak uzależniona w dużym stopniu od nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, która obecnie procedowana jest przez rząd.

Programu Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatów zakłada on uruchomienie szeregu inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, które stopniowo zastąpią konwencjonalną Elektrownię Bełchatów. Oprócz wiatraków i paneli słonecznych powstaną tu m.in. Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii oraz Centrum Rozwoju Kompetencji, skoncentrowane przede wszystkim na rozwoju kompetencji i kwalifikacji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

W dalszej przyszłości, obecnie eksploatowane wyrobiska kopalni zostaną zalane wodą. W efekcie powstaną najgłębsze w Polsce jeziora o łącznej powierzchni 3890 ha, wokół których powstanie infrastruktura turystyczna, generująca miejsca pracy dla tysięcy mieszkańców regionu.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna

Zobacz również