W październiku rusza wymiana kopciuchów w budynkach wielorodzinnych na Dolnym Śląsku 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Komin, dom, emisje, fot. Pixabay

Pilotaże programów dla budynków wielorodzinnych mają być uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, w ramach którego do tej pory o finansowanie mogli ubiegać się tylko właściciele domów jednorodzinnych. Z wieloma problemami natury grzewczej zmagają się także mieszkańcy bloków i kamienic. MKiŚ i NFOŚiGW dzięki pilotażom chcą zebrać niezbędne informacje do programu wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w całej Polsce. Kompleksowy program ma być uruchomiony w 2022 roku.

Na dolnośląski pilotaż zarezerwowano 20 mln zł. NFOŚiGW informuje, że na większą intensywność dofinansowania mogą liczyć mieszkańcy gmin graniczących z Republiką Czeską. Mieszkańcy tych gmin będą mieli szansę na wyższe dotacje, czyli większą o dziesięć punktów procentowych intensywność dofinansowania. Pilotaż programu prowadzony będzie przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Planowany jest na lata 2021-2024.

Dlaczego Dolny Śląsk? Region ten charakteryzuje się największym skupieniem budownictwa wielorodzinnego w stosunku do pozostałych regionów kraju. Większość tych budynków jest ogrzewana przestarzałymi źródłami ciepła. Dolnośląskie dotacje przewidziano na wymianę starych kotłów i pieców na paliwo stałe na efektywne źródła ciepła. Dofinansowanie może być przeznaczone również na modernizację instalacji CO i CWU, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, mikroinstalację fotowoltaiczną, dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

NFOŚiGW informuje, że beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym, w którym jest od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30 proc. do nawet 45 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacje zostaną przyznane w wysokości 5, 15, 20 tysięcy złotych, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Dla podwyższonego poziomu dofinansowania będą to kwoty odpowiednio wyższe do: 20, 25, 30 tysięcy złotych, maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Beneficjentami pilotażu mogą zostać również wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych.

Źródło: NFOŚiGW 

Zobacz również