W piątek Polska czwarta w produkcji energii z wiatru

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zdjęcie główne

Europa jest światowym liderem w produkcji energii z turbin wiatrowych. Dzisiaj Polska może się również pochwalić małymi sukcesami, jeśli chodzi o ilość energii, jaka została wyprodukowana przez turbiny wiatrowe zlokalizowane na terenie naszego kraju.

W piątek Polska zajęła czwarte miejsce w ilości energii wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych w Europie. Przegraliśmy z Niemcami, którzy są w tym temacie bezsprzecznie liderami. Na drugim miejscu była Hiszpania, a na trzecim Wielka Brytania.

To niezaprzeczanie dobry wynik dla polskich elektrowni wiatrowych. W sobotę spadliśmy na piąte miejsce. Wyprzedziła nas Dania.

Nowa platforma informuje o ilości energii wiatrowej, jaka miała udział w dostawach energii elektrycznej w Europie poprzedniego dnia i ukazuje porównanie tej wielkości z innymi źródłami energii.

Platforma to użyteczne narzędzie, które pokazuje, że energia pochodząca z elektrowni wiatrowych może dostarczać energię do milionów europejskich gospodarstw domowych i firm. W ubiegłym roku energia pochodząca z elektrowni wiatrowych pokrywała 10,4% zapotrzebowania energetycznego UE. Odnotowano również kilka takich dni, w których energia z turbin pokrywała w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną poszczególnych państw członkowskich.

Warto zauważyć, że energetyka wiatrowa jest rozwijana w niemal każdym państwie członkowskim. Wiatr nie zna bowiem granic i zawsze gdzieś w Europie, któreś z państw ma idealne warunki wietrzne, które w mniejszym lub większym stopniu są wykorzystywane.

Dzięki tej platformie możemy poznać liderów w dziedzinie produkcji energii z turbin wiatrowych z rozdzieleniem energii z instalacji lądowych i z turbin pracujących na morzu. Obejmuje ona również aktualizację zmian w pogodzie i uwarunkowania rynkowe.

Co więcej, dzięki temu narzędziu można poznać bilans energetyczny poszczególnych państw członkowskich i analizować zmiany godzina po godzinie, a nawet sprawdzić wewnętrzny rynek energii Wspólnoty.

Mimo iż kraje Europejskie nie wykorzystują jeszcze w pełni potencjału wiatru, to inwestycje w energetykę wiatrową są znaczące. 51% nowych instalacji do generacji energii elektrycznej w 2016 roku to właśnie elektrownie wiatrowe.

Tylko w ubiegłym roku przyłączono do sieci 12,5 GW nowych mocy w 28 krajach Unii Europejskiej - 10.923 MW w instalacjach lądowych oraz 1,567 MW w morskich farmach wiatrowych. Tym sposobem, całkowita moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Europie osiągnęła poziom 153.7 GW.

Energetyka wiatrowa jest istotną gałęzią europejskiego przemysłu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w tej branży znajduje zatrudnienie ok. 330 000 osób.

Opracowano na podstawie: WindEurope.org

https://globenergia.pl/nowa-platforma-informacyjna-sledzaca-zapotrzebowanie-na-energie-wiatru-w-ue/