Zarząd województwa podlaskiego rozdysponował z Regionalnego Programu Operacyjnego prawie 13 mln zł na projekty związane z energetyką odnawialną.

Był to pierwszy konkurs na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć.

Dotacje dotyczyły budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych lub zwiększenia mocy tych już istniejących. Obejmowały one także podłączenie do sieci dystrybucyjnej, przesyłowej oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych z surowców odpadowych i z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Warunkiem koniecznym miała być sprzedaż energii wytworzonej z OZE.

W tym naborze dofinansowanie na realizację 6 inwestycji uzyskały 4 przedsiębiorstwa. Dotacja dla inwestycji o łącznej wartości 28,8 mln zł wynosi 12,7 mln zł. Dzięki przyznanym środkom w gminie Hajnówka powstaną 2 elektrownie fotowoltaiczne, po jednej w gminach Puńsk i Szypliszki, a także farma fotowoltaiczna w Knyszynie oraz instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku produkcyjnego w Mieczach.

Niestety zarząd województwa anulował drugi konkurs tego w związku z trwającą niepewnością prawną dotyczącą OZE – nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. w piątek, 10 czerwca 2016 r., została przyjęta w Sejmie, jednak proces legislacyjny wciąż trwa. Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 lipca 2016 r.

Z informacji Urzędu Marszałkowskiego wynika również, że należy zmodyfikować kryteria wyboru dofinansowywanych projektów, ponieważ na 121 złożonych wniosków pozytywną ocenę otrzymało tylko sześć.

Kolejny nabór wniosków o dotacje na finansowanie inwestycji OZE zaplanowany jest na pierwszy kwartał 2017 r.

Źródło: bialystokonline.pl