Aktualności Aktualności

W północnej Polsce powstanie 66 elektrowni PV z finansowaniem DNB i EBI!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

farma fotowoltaiczna

W sumie 66 farm fotowoltaicznych powstanie na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Ich łączna moc osiągnie 65,6 MW, a budowa będzie możliwa dzięki kredytom udzielanym przez DNB Bank Polska oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Banki przeznaczą na inwestycje  po 82 miliony złotych. Kredyt otrzyma Energy Solar Projekty sp. z o.o. - jednostka zależna funduszu Energy and Infrastructure SME Fund.

Pierwsze projekty PV

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne w północnej Polsce to pierwszy projekt funduszu Energy and Infrastructure SME Fund w Polsce. Fundusz jest zarządzany przez litewską grupę inwestycyjną Lords LB Asset Management. Banki udzielą na projekty po 82 miliony zł kredytu.

Kredyt udzielony Energy Solar Projekty sp. z o.o. to pierwszy kredyt EBI i DNB w Polsce przeznaczony na tego rodzaju inwestycje.

Jak powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, Bank z zadowoleniem przyjmuje pierwszą inwestycję EBI w projekt związany z energetyką słoneczną w Polsce i ma nadzieję, że w przyszłości pojawią się kolejne inicjatywy.

Podobnie uważa Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Banku Polska, który powiedział, że DNB Bank Polska z wielką dumą wspiera razem z EBI działania podejmowane w ramach projektu. DNB Bank silnie angażuje się we wspieranie transformacji w kierunku gospodarki opartej na zielonych i zrównoważonych rozwiązaniach, a rozwój OZE w Polsce należy do priorytetów Banku. Prezes jest przekonany, że sfinansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju polskiego sektora zielonej energii.

Podział finansów

Operacja otrzymała gwarancję z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu inwestycyjnego dla Europy realizowanego pod wspólnym nadzorem EBI i Komisji Europejskiej.

EBI razem z DNB Polska przeznaczają na inwestycje po 82 miliony złotych, co zapewnia po 50% długu uprzywilejowanego - 164 mln zł. Udziałowcy kredytobiorcy wyłożą około 30% łącznych środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Energia i oszczędności

Łączna moc elektrowni wyniesie 66 MW. W pierwszym roku funkcjonowania niezależnie wybudowane elektrownie PV wytworzą łącznie około 68 tys. MWh energii. To wystarczająca ilość do zaopatrzenia w energię 19 tys. gospodarstw domowych. Inwestycje przyczynią się również do zmniejszenia rocznej emisji dwutlenku węgla o 47 tys. ton.

Według planów, budowa wszystkich farm zostanie zakończona najpóźniej w III kw. 2020 r.

Źródła: ISBNews, alebank.pl, outsourcingportal.eu

https://globenergia.pl/amazon-zapowiada-5-nowych-wielkoskalowych-projektow-pv/