W Polsce dalej króluje węgiel! Ile deklaracji wpłynęło do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Początek roku to czas podsumowań dla roku ubiegłego. Jak wypada podsumowanie dotyczące źródeł ogrzewania w Polsce? Przypomnijmy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel budynku musi złożyć obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W ciągu 1,5 roku wpłynęło ponad 9 mln deklaracji. Z danych wynika, że najpopularniejszym źródłem ciepła w Polsce są kotły na paliwa stałe, w których najczęściej palimy węglem.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Celem CEEB jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż dotychczas administracja operowała szacunkami na temat tkanki grzewczej w Polsce. W CEEB-ie znajdują się informacje na temat wszystkich budynków w naszym kraju w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Ewidencja uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. W ten sposób administracja chce ograniczyć nadużycia w zakresie pobierania dotacji z wielu programów (np. samorządowych i rządowych).

Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Pomimo możliwości złożenia deklaracji drogą internetową, co wydaje się wygodniejszą opcją, Polacy w zdecydowanej większości wolą informować o ogrzewaniu w domu bezpośrednio w urzędzie, o czym wielokrotnie informowaliśmy na łamach GLOBenergia.pl. 

Polacy ogrzewają się szkodzącym węglem

Z danych wynika, że najpopularniejszym źródłem ciepła są kotły na paliwo stałe (33 proc.) oraz kotły gazowe (23 proc.). Na trzecim miejscu znalazły się kominki i kozy wymagające też paliwa stałego. W zestawieniu pojawiły się też pompy ciepła, które stanowią 2 proc. urządzeń. Ciekawe jest to, że pomimo rosnących cen energii, na ogrzewanie elektryczne lub bojlery elektryczne postawiło 12 proc. właścicieli budynków. Szczegóły prezentuje poniższa grafika. 

Struktura źródeł ciepła w CEEB ze względu na rodzaj, Źródło: GUNB

Jeżeli chodzi o paliwa kopalne, to wśród nich najpopularniejszy jest węgiel (55,6 proc.). na drugim miejscu uplasowało się drewno kawałkowe (37,4 proc.). Na kolejnym pellet drzewny (6,1 proc.). Obecnie Polacy zmagają się z wysokimi cenami tych surowców, sięgającymi poziomu 4 tys. zł za tonę (w przypadku pelletu i węgla). 

Dane dotyczące klasy kotłów również nie wyglądają optymistycznie. Ponad połowa to kotły poniżej klasy 3. W znacznej części nie wskazano informacji na ich temat, gdyż na starych urządzeniach często nie ma informacji o klasie produktu. Kotły klasy ekoprojekt to zaledwie 1,9 proc. zgłoszonych urządzeń. 

Udział poszczególnych klas kotłów w ogólnej liczbie kotłów na paliwo stałe, Źródło: GUNB

W 2023 roku Polacy mogą skorzystać z wyższych dofinansowań

Modernizacja tkanki grzewczej w Polsce jest kluczowym elementem walki ze szkodliwym smogiem na rzecz czystego powietrza. W 2018 roku uruchomiono przełomowy program “Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji domu i wymiany źródła ciepła na nowszą technologię - bardziej efektywną. Od stycznia 2023 roku beneficjenci mogą skorzystać z wyższych poziomów dofinansowań, przekraczających łączną kwotę 130 tys. zł na gospodarstwo domowe. 

Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać też z dotacji w programie m.in. Moje Ciepło, Mój Prąd czy Ciepłe Mieszkanie. Można uzyskać wówczas dofinansowanie do m.in. pomp ciepła. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa dementowała ostatnio fałszywe informacje o tym, że rząd wstrzymał dotacje do pomp ciepła. 

Źródło: GUNB

Zobacz również