Agencja Rynku Energii (ARE) opublikowała kolejny raport statystyczny, tym razem dotyczący rynku energii w Polsce według stanu na koniec marca 2021 r. W naszym kraju moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych wyniosła 51 704,5 MW. W elektrowniach konwencjonalnych zainstalowano 37 222,8 MW, w instalacjach OZE – 13 068,8 MW.

Jednym ze znaczących źródeł OZE w Polsce jest fotowoltaika (4 475,1 MW), która uplasowała się na drugim miejscu zaraz za energetyką wiatrową (6 461,6 MW). Moc zainstalowana w energetyce słonecznej wzrosła w ciągu roku o 34,1 proc. w porównaniu do stanu na koniec marca 2020 r. (1 911,2 MW). Fotowoltaika w marcu wyprodukowała 243,9 GWh energii elektrycznej.

Fotowoltaika w Polsce rośnie w siłę. Europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej SolarPower Europe wskazuje, że według danych za 2020 r., Polska jest na czwartym miejscu pod względem przyrostu mocy w energetyce słonecznej. Pomimo kryzysu gospodarczego w UE wywołanego pandemią COVID-19 łączna moc zainstalowana w energetyce słonecznej zwiększyła się o 11 proc., czyli 18,7 GW. Jest to największy wzrost w energetyce słonecznej od 2011 r. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Europie ostatecznie wyniosła 137,2 GW.

Pół miliona prosumentów w Polsce

Słoneczne moce w Polsce są zdominowane przez energetykę prosumencką (ok. 70 proc.). Liczba prosumentów przekroczyła poziom pół miliona! Według stanu na koniec marca 2021 r., w naszym kraju było już 508 183 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 3296 MW. W marcu prosumenci wprowadzili do sieci łącznie 153 597,1 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-marzec 2021 r. wolumen ten wyniósł 244 249,1 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba przekroczyła 507 972. Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 3293,8 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 153 335,9 MWh energii, natomiast od początku 2021 r. łącznie 243 570,5 MWh.

Pod względem liczby instalacji daleko w tyle pozostają inni prosumenci. W Polsce działało 77 prosumentów posiadających elektrownie wiatrowe, których łączna moc zainstalowana wyniosła 0,3 MW. W marcu wyprodukowały 4,5 MWh energii, w okresie od stycznia do marca –  9,3 MWh.

Na kolejnym miejscu uplasowali się prosumenci energii, którzy produkowali energię w instalacjach wodnych. Było ich łącznie 63, a łączna moc zainstalowana wyniosła 1,1 MW. W marcu wygenerowały 215 MWh energii, w okresie styczeń-marzec 567,6 MWh.

W Polsce funkcjonują także prosumenci produkujący energię w instalacjach hybrydowych (34), biomasowych (19) oraz biogazowych (18). Moc zainstalowana wyniosła odpowiednio 0,4 MW, 0,1 MW oraz 0,3 MW.

W samym marcu przybyło łącznie 24 878 prosumentów, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła 279,10 MW. W przypadku prosumentów PV przybyło ich 24 865, co odpowiada 218,60 MW łącznej mocy zainstalowanej.

Pomagają programy rządowe

Na wzrost popularności mikroinstalacji, w szczególności fotowoltaicznych, wpływają programy rządowe jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, które zapewniają dofinansowanie do inwestycji w niezależne źródła energii dla gospodarstw domowych oraz wymianę starych kotłów na nowoczesne technologie grzewcze.

W grudniu zakończyła się już druga edycja popularnego programu Mój Prąd. W styczniu trwała jeszcze rejestracja dokumentów. NFOŚiGW poinformował redakcję GLOBEnergia.pl, że ich rozpatrywanie przewidziane jest do połowy 2021 r.

Co z trzecią edycją? Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska i NFOŚiGW informowali wielokrotnie, że trwają prace analityczne odnośnie kontynuacji programu. 17 marca 2021 r. dowiedzieliśmy się, że trzecia edycja ruszy w połowie 2021 r., a program będzie rozszerzony o możliwości dofinansowania instalacji ładowarki EV, magazynu chłodu/ciepła oraz systemu zarządzania energię w domu. Nie są to jednak ostateczne informacje, NFOŚiGW nie wykluczył potencjalnych zmian.

Redakcja GLOBEnergia