W Polsce powiało, a wiatraki wykręciły kolejny rekord produkcji energii

Wietrzna pogoda spowodowała, że aplikacje smogowe wskazywały na dobrą jakość powietrza, natomiast wiatraki wykręciły kolejny rekord produkcji, co oczywiście przełożyło się na niższe ceny energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Według danych przedstawionych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operatora systemu elektroenergetycznego, w środę 16 lutego o godz. 18-19 elektrownie wiatrowe wyprodukowały 6717,9 MWh energii. Rekordowa moc padła w okolicach godz. 18.15 - wiatraki wówczas pracowały z mocą 6748,5 MW, o czym poinformowały media PSE.Ostatni rekord padł pod koniec ubiegłego miesiąca. 29 stycznia 2022 r.  godz. 18.15 farmy wiatrowe pracowały z mocą 6682,8 MW, a w godz. 17-18 wyprodukowały 6646 MWh energii elektrycznej. W styczniu 2022 roku energetyka wiatrowa ustanawiała rekord za rekordem jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne w styczniu wytworzono szacunkowo ponad 2,5 TWh, co jest historycznym wynikiem. Tak duża produkcja oznacza, iż energetyka wiatrowa pracowała średnio z mocą blisko 3 500 MW, czyli z blisko 50- procentową produktywnością.

Wietrzna pogoda obniża ceny energii

Wraz ze wzrostem poziomu wietrzności obserwowany jest spadek cen energii. Wczoraj na warszawskiej Towarowej Giełdzie Energii (TGE) średnioważona cena BASE na rynku dnia następnego spadła do poziomu 387,29 zł/MWh. 

Źródło: TGE 

Potencjał wiatrowy w Polsce blokuje ustawa odległościowa

Niestety sektor odnawialnych źródeł w Polsce nie wykorzystuje swojego potencjału. Bez zmian w prawie może nie powstać żadna nowa elektrownia wiatrowa. Inwestycje, które dziś wchodzą w fazę budowy, to projekty rozpoczęte jeszcze przed wprowadzeniem zasady 10H w ramach ustawy odległościowej. Nowelizacja tego szkodliwego przepisu jest obecnie procedowana przez rząd. Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku projekt nowelizacji został pozytywnie zaopiniowany przez Wspólną Komisję Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak napisał Ireneusz Zyska - wiceminister klimatu i środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską, po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów, należy oczekiwać wniesienia jej pod obrady Sejmu, co może nastąpić w I kwartale 2022 roku. Projekt noweli zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10H) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną - 500 metrów.


Źródło: PSE, Business Insider, PSEW, własne

Zobacz również